Author: Ramon Roch Noguera

Ramon Roch Noguera. Enginyer industrial, PDF IESE i director general de Fortriglobal
0

En la formació de professionals l’ètica és una assignatura imprescindible, però alhora pendent de millora, perquè els estudiants esdevinguin treballadors amb valors i potencial. Ramon Roch Noguera. Enginyer industrial, PDF IESE i director general de Fortriglobal. L’horitzó de crisi, canvi i globalització en què es troba el món fa que…Més