Revista d'Anàlisi Plural

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): energies renovables

0

Text: FERNANDO GARCÍA ANDRÉS. President del Col·legi d’Economistes de Cantàbria.


No cal dir que un model de desenvolupament socioeconòmic deixa de ser sostenible quan, en el procés de creació de riquesa i benestar, es generen uns efectes negatius, especialment de caràcter mediambiental, que limiten el creixement del demà, Dit en termes positius: el desenvolupament dels pobles és sostenible si satisfà les necessitats de present sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats i aspiracions de progrés. Al llarg de la seva història, però especialment des de l’inici de la industrialització, l’acció de l’home no ha estat coherent amb aquest principi, un fet que ha comportat patir les conseqüències del canvi climàtic i l’escalfament global.

Al nostre país, els productes fòssils —petroli, gas i carbó— constitueixen la font aclaparadorament majoritària que causa la majoria de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). No obstant això, les dues pròximes dècades del segle XXI, registraran el canvi més profund en les característiques del desenvolupament econòmic mundial des de la invenció del motor de combustió interna a la segona meitat de segle XIX, amb el desplegament massiu de l’energia elèctrica generada amb fonts renovables. Hauria de ser la gran oportunitat per al desenvolupament socioeconòmic del nostre país perquè les seves característiques la converteixen en fàcilment incorporable a totes les regions i territoris.

Per aconseguir que la transició energètica es converteixi en una font important d’impuls al desenvolupament econòmic sostenible, cal destacar especialment l’extens i ben documentat informe de propostes dut a terme per la Comissió d’Experts de Transició Energètica, de març de 2018 i, un any més tard, el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima del Ministeri de Transició Ecològica, que contempla objectius vinculants quantitatius coherents amb el conjunt de compromisos assumits a la Unió Europea derivats de l’Acord de París.

Governs, empreses i societat civil hem de posar-nos d’acord per tirar endavant una energia neta que, al mateix temps, esdevingui motor econòmic d’aquells llocs on s’implanta i on troba diversos graus de resistència social propis de la incertesa que acompanya el canvi. En aquest context, la transparència i l’absència d’asimetries en la informació juguen un paper primordial en la mitigació del conflicte.

Enviar Comentari