Mostrant: La gran aventura de liderar

0

La humilitat serà una actitud clau per liderar-nos i liderar els nostres equips o projectes. Tot líder empresarial hauria d’anteposar la humilitat a l’hora d’analitzar una situació, prendre decisions i gestionar equips. I és que reconèixer i acceptar les nostres debilitats i les nostres limitacions ens permetrà convertir-les en les nostres principals aliades.

Més
0

Davant de situacions crítiques o de bloqueig, hem de convertir-nos en uns radicals del moment i avançar, costi el que costi.

Més
0

Per tenir èxit en un món volàtil, incert i complex es necessiten organitzacions i equips altament resilients.

Més
0

Les organitzacions amb futur seran les que sàpiguen crear una cultura de l’error en positiu, amb un lideratge innovador i creador de valor.

Més
0

Per crear un món sostenible, necessitem líders responsables que persegueixin els seus objectius en equilibri amb l’interès comú.

Més
0

El món empresarial ja no necessita professionals que treballin molt, sinó professionals que a banda de treballar molt estiguin disposats i sàpiguen aportar valor amb el seu treball.

Més