Revista d'Anàlisi Plural

El paper clau dels CA en el desenvolupament de les pimes

0

El paper que exerceix un Consell d’Administració (CA) en una pime s’ha basat fins ara en els requisits legals de les juntes directives de grans empreses que han de retre comptes públicament. No obstant això, hi ha una gran heterogeneïtat entre les pimes, de manera que un enfocament únic sobre el paper que hi tenen els CA és inadequat i estèril. Les tasques, composició i estructura del CA no són universals i han d’estar alineades amb les característiques i necessitats de les pimes.

WAFA KHLIF. Professora de Comptabilitat de Gestió de TBS Barcelona.


Una pime es podria beneficiar de comptar amb un CA, i més quan en un determinat estadi del seu creixement, el fundador no pot assumir tot sol tots els canvis que la nova etapa de la companyia pot implicar. L’alt nivell de complexitat assolit pot significar que calgui d’establir un CA formal. Un CA efectiu no pot únicament centrar-se en un paper de control. El CA:

1. Ha d’encoratjar la discussió i el debat constructiu, l’avaluació i l’inici de propostes estratègiques (rol estratègic).

2. Ha de legitimar, vincular recursos externs i recopilar informacions centrals (rol d’assessorament).

3. Ha d’exercir una intervenció o mediació entre les necessitats de l’empresa i les de la societat (rol de mediació).

En cada etapa del seu creixement, la pime pot comptar amb un paper particular del CA. Per exemple, per a un creixement ràpid, l’empresa necessitarà preferentment un CA estratègic. No obstant això, per tal de recolzar la seva transició envers una gestió professionalitzada, és millor comptar amb un CA que jugui el paper de mediació. Així, els rols del CA guien i donen suport a les empreses a través de les transicions associades amb cada estat per assolir un nou equilibri amb èxit.

Un CA ben constituït és una inversió efectiva per a les pimes. Sense importar en quina fase de desenvolupament es trobi una pime, aquesta serà la conseqüència d’un lideratge democràtic i d’un poder compartit entre el director general i el CA.

Enviar Comentari