Revista d'Anàlisi Plural

Com s’ha de regular l’economia col·laborativa? Competència, igual per a tots

0

La revolució digital és tot un repte per a una autoritat de competència. Suposa defensar unes regles de joc iguals per a tots en benefici dels ciutadans, tot i que estem immersos en un entorn en contínua transformació on conviuen la innovació i la vella economia.

José María Marín Quemada. President de la Comissió Nacional de Mercats i Competència.


Hi ha qui ha arribat a dir que estem vivint la transformació més intensa que ha viscut mai la humanitat. La situació és encara més emocionant si tenim en compte que aquest procés no és lineal, perquè el món analògic conviu amb el digital i d’aquest fet se’n deriven tensions socials.
Les empreses d’Internet van començar el seu camí en els anys de la dècada dels vuitanta amb una certa excepcionalitat perquè ningú no va voler posar fre a la innovació. Fruit d’aquesta llibertat, aquelles startups que feien negoci a través de l’economia col·laborativa s’han convertit ja en grans plataformes que actuen a tot el món. La qüestió ara és que han adquirit tal dimensió que tenen vida pròpia i estan imposant les seves pròpies regles. Per tant, ens cal ara de gestionar una oportunitat que pot ser una amenaça.
Aquests riscos expliquen que la Comissió Europea hagi començat a posar límits a la seva actuació i que l’OCDE estigui treballant intensament des del mes de gener en el projecte “Going digital” perquè els governs comparteixin les seves experiències i bones pràctiques.
En l’àmbit nacional, les administracions territorials, segurament per proximitat, han anat regulant aquesta nova forma de fer negoci posant portes al camp, amb mesures proteccionistes. Aquestes actuacions han obligat la CNMC a anar impugnant les restriccions generades per ajuntaments i autonomies.

És cert que no s’ha de prohibir l’entrada de nous actors en el terreny de joc i que no s’ha d’interrompre la creació de nous mercats, però hem de buscar un equilibri perquè tampoc no es poden permetre abusos

És cert que no s’ha de prohibir l’entrada de nous actors en el terreny de joc i que no s’ha d’interrompre la creació de nous mercats, però hem de buscar un equilibri perquè tampoc no es poden permetre abusos.
Estem en una situació en què, d’una banda, les plataformes temen una regulació similar a la que es va imposar a la vella economia i les empreses tradicionals, de l’altra, reclamen ajuda i temps per poder-se adaptar al nou entorn digital.
Des de la CNMC som responsables de defensar la competència i la bona regulació perquè això millora el benestar dels ciutadans i beneficia les empreses eficients. Ho som, i a més hem d’actuar per no perdre el tren del progrés, però tractem de fer-ho amb prudència i amb imaginació perquè se segueixin respectant les regles del joc i per garantir que aquestes, a més, també siguin iguals per a tothom.

Enviar Comentari