Revista d'Anàlisi Plural

Catalunya diu adéu a la recessió

0

Text: Emma Bouisset

Tot i que encara és d’hora per cantar victòria i hem de ser “prudents”, tal com ha afirmat el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, durant l’acte de presentació de l’informe sobre Conjuntura econòmica i simplificació administrativa a Catalunya del tercer trimestre del 2013, l’enregistrament de dos trimestres consecutius de creixement intertrimestral del PIB català recollits per l’indicador sintètic d’activitat econòmica de la Cambra s’han de valorar com una “bona notícia” i un clar indicatiu que “des del punt de vista tècnic, hem sortit de la recessió”. Així, segons ha estimat aquesta institució (la dada oficial la dóna a conèixer l’Institut d’Estadística de Catalunya, Idescat, –veure requadre adjunt–), el tercer trimestre el PIB català ha crescut un 0,1% intertrimestral per segona vegada consecutiva, un creixement qualificat com a “molt moderat”, en paraules de Valls; però creixement, al cap i a la fi. I tot i que aquesta dada no permetrà tancar l’exercici actual amb números positius, sí facilita que el PIB interanual català moderi la seva caiguda fins al -0,8% el tercer trimestre, perfilant, per tant, un escenari per al 2014 més optimista del que havia previst aquest organisme inicialment.

Valls: “Es preveu que el creixement del PIB mundial s’acceleri a partir del tercer trimestre del 2013 i que al 2014 es situï pels volts del 4%”

D’aquesta manera, segons estima la Cambra, el PIB anual català caurà enguany un 1,1% (una dècima menys del que es preveia a l’abril) però, en canvi, es situarà en números positius l’any que ve amb una pujada estimada del 0,4%. I això són dues dècimes més del que va anunciar aquest organisme fa sis mesos. La revisió a l’alça de les previsions de la Cambra ve motivada, sobretot, pel comportament del context internacional. Segons Valls, “es preveu que el creixement del PIB mundial s’acceleri a partir del tercer trimestre del 2013 i que al 2014 es situï pels volts del 4%”, fet que, per descomptat, contribuirà a la recuperació de l’economia catalana. El president de la cambra ha volgut matisar però, que el desenvolupament d’aquest escenari estarà condicionat per, d’una banda, les negociacions sobre el sostre del deute dels Estats Units per a l’any que ve, i de l’altra, per la construcció de la unió bancària europea, així com pels pressupostos generals de l’Estat i de la Generalitat per al 2014.

monempresarial-151-industriaNomés creix la indústria
De moment, però, per sectors, l’indicador sintètic d’activitat de la Cambra recull que només el VAB (Valor Afegit Brut) industrial català ha crescut el tercer trimestre del 2013. I ho ha fet lleugerament per segon trimestre consecutiu a un ritme del 0,2% interanual (el trimestre anterior va créixer un 0,1% respecte el mateix període del 2012). La construcció i els serveis, en canvi, han seguit a la baixa, tot i que amb una caiguda més moderada dels seus VAB interanuals: -5,7% i -0,2%, respectivament. Una altra dada destacada per la Cambra en les seves estimacions per al tercer trimestre del 2013 és que “s’ha moderat la caiguda de la demanda interna”, tal com ha indicat Valls, que ha matisat que aquest fet s’ha produït “tant pel que fa al consum de les llars com a la inversió”. Pel que fa la demanda externa, segons el president de la Cambra, “ha fet una contribució positiva, però inferior a la del trimestre precedent”.

La indústria, un dels pilars del creixement de l’economia catalana, juntament amb l’hostaleria i l’exportació, “s’ha mantingut pràcticament igual”, reconeix Valls

Confiança empresarial
Pel que fa a l’indicador de confiança empresarial per al quart trimestre del 2013, elaborat per l’Idescat a partir de les enquestes de clima empresarial que elabora conjuntament amb la Cambra, serveix per “confirmar la continuïtat d’aquesta incipient recuperació”, remarca Valls, ja que torna a millorar per tercer trimestre consecutiu i suma ja 21 mesos de dades positives, fet pel qual “comença a ser una tendència important”, ha afegit el president de la institució. Segons Valls, “aquesta confiança empresarial augmenta perquè, d’una banda, ha millorat la situació el tercer trimestre i, de l’altra, perquè també milloren les perspectives empresarials per al quart.” En aquest sentit, el comerç és el sector que enregistra l’augment més evident de confiança de cara al final del 2013, sobretot tenint en compte les perspectives –“venim d’una situació d’una demanda molt minsa i qualsevol aspecte positiu destaca”, ha explicat Valls– juntament amb els serveis –sense l’hostaleria–. I és que aquest últim sector ha empitjorat lleugerament en termes de confiança a causa de la seva estacionalitat, tot i que, en números absoluts, segueix sent el més ben valorat. Valls així ho ha volgut remarcar recordant que, en aquest cas, “el tercer trimestre ha estat bo i, de fet, l’hostaleria destaca per ser l’únic sector que qualifica la marxa dels negocis com a favorable durant el tercer trimestre”. Les perspectives per al quart trimestre, tot i que empitjoren pel fet tractar-se de temporada baixa, segueixen sent les més positives de tots els sectors, tenint en compte, a més, que “a Barcelona hem vist en les últimes setmanes que la intensitat del turisme continua sent molt alta i haurem de veure com afecta a les estadístiques més endavant”.
Pel que fa a la indústria, qualificada per Valls com un dels pilars del creixement de l’economia catalana, juntament amb l’hostaleria i la indústria d’exportació, “s’ha mantingut pràcticament igual”, ha afegit.

Previsions per a l'economia catalana (2013-2014)

Cal més simplificació administrativa
D’altra banda, 48 hores després de que el Banc Mundial fes pública l’edició 2014 de l’informe Doing Business que situa a Espanya en el lloc 52 dels països on és més fàcil fer negocis, sis posicions per sota que l’any anterior, la Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat una enquesta sobre simplificació administrativa, efectuada a 3.441 empreses, que referma la tesi que al nostre país la burocràcia representa un fre per assolir la plena recuperació econòmica.

Les empreses demanden més coordinació entre administracions, menys normativa i taxes, terminis de resposta més curts, formularis més simples i tramitació electrònica universal

Així, segons aquesta recerca, només un 7% de les empreses catalanes han notat una reducció del nombre de tràmits durant l’últim any, tot i els avenços en matèria de simplificació administrativa endegats per l’Estat. Valls ha afegit que, per sectors, “la indústria és el que menys ha notat aquesta reducció”, amb només tres de cada 100 empreses industrials reconeixent haver-ho fet. I això, en un moment en què “tots estem parlant de la necessitatde reindustrialitzar”, ha volgut subratllar el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, “és una qüestió que hauria de fer reflexionar el conjunt d’administracions públiques sobre com es pot acompanyar la recuperació de les empreses si els tràmits no es redueixen”.
Entre les demandes més habituals formulades per part de les companyies enquestades figuren les següents: aconseguir més coordinació entre administracions i evitar duplicitats, crear menys normativa, reduir els costos de taxes i registres i reduir el termini de resposta de l’administració, simplificar formularis i agilitar la tramitació electrònica universal.
Les dades oficials confirmen la recuperació

Els comentaris estan tancats.