Revista d'Anàlisi Plural

El sector de les telecomunicacions DAFO

0

Les Telecomunicacions són un món d’oportunitats. Les empreses que no les han sabut adaptar han perdut el tren per sempre. Són inversions necessàries i obligatòries per millorar la competitivitat. Estem preparats per adoptar-les abans que els nostres competidors?

Text: Ferran Amago.
Director Executiu Leitat Xile. Expert en Telecomunicacions i la seva Regulació i Estandarització. Ex-degà del COITT i COETTC.


Les telecomunicacions es van començar a utilitzar per l’home i per les empreses fa més d’un segle. Mitjançant l’aparició del telègraf, el món va aconseguir estar molt més connectat, podent així enviar missatges de text a llarga distància mitjançant un fil de coure i una tensió elèctrica. La seva aparició va revolucionar el món, i el seu desenvolupament va ser paral·lel al del ferrocarril. Avui en dia, els smartphones i la utilització de les xarxes sense fil fa que estiguem estretament connectats mitjançant imatges, textos i veu. El canvi s’ha degut al ràpid desenvolupament d’estàndards que aprofitaven millor l’escàs espectre radioelèctric i l’adopció per part de particulars i empreses de manera molt significativa. Fa només 28 anys de la liberalització del mercat de les Telecomunicacions, passant d’un mercat centrat en els telèfons de “gòndola” i mitjançant marcatge de roda podíem trucar a llarga distància posant el prefix provincial a un mercat amb múltiples operadors, serveis al “núvol”, assistents virtuals en els telèfons intel·ligents, visualització en línia de sèries d’interès, etc. I tots ells a l’espera del desitjat i ja molt nombrat 5G. Què ens depararà el futur?

DEBILITATS

. El mercat es troba excessivament segmentat i és molt tecnològic. Moltes propostes no arriben al públic final per la seva alta tecnificació i utilització d’acrònims.
. L’oferta està molt poc diferenciada degut a l’adopció de les mateixes solucions per part dels operadors.
. Els fabricants s’han tornat integradors al mateix temps que han absorbit els integradors locals.
. S’ha passat d’un mercat en expansió i en construcció a un mercat en explotació de l’electrònica.
. En l’actualitat, els operadors competeixen pel preu i poc per serveis diferenciadors. L’adopció del 4Play (Veu, Dades, Internet i TV) ha generat que siguin els continguts els que marquen la diferència (Nètflix, futbol, etc.).
. La veu es regala. Les dades es venen.
. Els grans jugadors dels OTT (Over the top) han conquerit Europa. Gairebé tots venen dels EUA. Europa es defensa amb la “Taxa Google”.
. S’ha generat una Regulació marcada per la incertesa en les grans àrees de competitivitat.
. El mercat europeu segueix amb moltes barreres d’entrada. No s’ha generat un mercat únic europeu. Segueixen les fronteres estatals.
. Poca R+D tecnològica destinada a crear solucions locals amb projecció internacional.
. Baixen les vocacions per cursar carreres tecnològiques. Necessitat d’activar les vocacions femenines en aquest àmbit.

FORTALESES

. Els Operadors Incumbents dels països estan molt internacionalitzats oferint solucions en diferents països.
. El mercat segueix creixent gràcies a les solucions basades en la mobilitat i en els serveis de TV.
. Europa està realitzant grans esforços per competir en Ciència i Tecnologia mitjançant els programes d’ajuda d’R+D en projecte H2020.
. Gran atracció d’esdeveniments internacionals (MWCongress, IoT Congress, Smart City Expo, etc.).
. Ecosistema de Start-ups tecnològiques en diferents ciutats (Barcelona, Màlaga, Madrid, etc.).
. L’adopció de les solucions de les OTT (Over the top) és molt ràpida per part dels usuaris finals.

AMENACE

. Seguir amb una regulació ex-ante que no incentivi la competitivitat. La renovació de la CNMC ha de contemplar el sector tecnològic com un mercat necessitat de reactivació.
. El gran endeutament dels operadors genera incertesa per la facilitat en la possible adquisició per part d’empreses estrangeres.
. Europa (i Espanya) ha perdut grans fabricants d’electrònica en benefici d’Àsia. És necessari recuperar el sector si volem liderar el desenvolupament.
. Les grans xarxes de telecomunicacions estan en mans de fabricants asiàtics amb els consegüents problemes de seguretat.
. Els serveis diferenciadors dels operadors dominants s’estan diluint. Això fa que els entrants ofereixin els mateixos paquets comercials.
. Una de les grans amenaces és la seguretat i privacitat de les xarxes i la utilització de dades personals.
. Gran necessitat de conscienciació en el reciclatge d’aparells obsolets (TV, Smpartphones, etc.).

OPORTUNITATS

. Els 5G hauria de ser liderat pels Operadors i fabricants europeus.
. Creixement de les Start-ups que donen serveis diferenciadors a nivell internacional.
. Investigar i desenvolupar solucions tecnològiques simples per a necessitats complexes mitjançant una forta inversió pública i privada en R+D.
. Els mercats emergents del cotxe connectat, Internet de les coses (IoT), la Indústria 4.0 i la Manufactura Avançada creixeran i oferiran molta ocupabilitat per als tecnòlegs que estiguin preparats.
. Els serveis del GPS Europeu (Galileo) seran una realitat.
. El segon dividend digital permetrà alliberar una altra banda de freqüències per al serveis de mobilitat i obligarà a modernitzar el serveis de TV i la millora dels múltiples d’emissió.
. La ciberseguretat serà un sector amb un fort creixement i projecció amb necessitat de personal altament format.
. Els terminals mòbils i les televisions evolucionaran i continuarà la convergència.
. S’activaran carreres universitàries tècniques adaptades a les noves necessitats del mercat.

Enviar Comentari