Revista d'Anàlisi Plural

Alexander Osterwalder i el Business Model Canvas (BMC)

0

El concepte de model de negoci no és nou i, en general, ha estat vinculat als àmbits relacionats amb l’estratègia i l’organització i administració d’empreses. Cada vegada més utilitzat de forma àmplia per gestors, consultors i mitjans de comunicació especialitzats, encara hi ha una diversitat important de terminologies (model de negoci, estratègia de negoci, model econòmic, etc.) per referir-s’hi.

 Text: Susana Domingo.

PhD de les Àrees Estratègica i Emprenedora de l’UPF Barcelona School of Management.


En els darrers anys els models de negoci han ressorgit amb força com a mecanisme per a la innovació a les empreses i per a la creació i captura de valor. El model de negoci juga un paper important pel que fa a la innovació, que consisteix a assegurar que una tecnologia en concret aporta un valor als clients. El ressorgiment del concepte és indestriable de l’esclat de les startups als principals països del món.

En aquest article, ens centrarem en un dels mètodes d’anàlisi dels models de negoci més utilitzat en els darrers anys: el Business Model Canvas (BMC) d’Alexander Osterwalder. Osterwalder defineix el concepte com: “La lògica de com una ressorgit amb força com un mecanisme per a la innovació en les empreses i per a la creació i captura de valor organització crea, lliura i captura valor.” Així, aquesta eina és utilitzada, en general, per emprenedors amb noves idees de negoci, però també per directius d’empreses en funcionament que busquen maneres de millorar i innovar en la seva organització. El model Canvas els ajuda a organitzar aquestes idees, a analitzar-ne l’encaix en el negoci i a aterrar-les de manera que les puguin implementar i desenvolupar. Prop del 100% dels emprenedors utilitzen el BMC en les etapes inicials del projecte per validar hipòtesis. Noves tendències, com ara la transformació digital o l’enfocament, no només no l’han desplaçat, sinó que l’han incorporat.

L’avaluació freqüent del model de negoci és una activitat de gestió important que permet a les empreses avaluar la seva posició en el mercat i adaptar-s’hi en funció dels resultats.

Prop del 100% dels emprenedors utilitzen el BMC en les etapes inicials del projecte per validar hipòtesis. Noves tendències, com la transformació digital o l’enfocament, no només no l’han desplaçat, sinó que l’han incorporat


ELS 9 MÒDULS DEL MODEL CANVAS

El BMC està format per nou blocs, i cadascun d’ells valora aspectes clau del model de negoci, que ajudaran a validar la forma de fer viable el projecte empresarial:

1-  Segments de clients:  a qui es dirigeix l’empresa, a qui es dirigeix la proposta de valor, per a qui es crea valor? (Mercat de masses, nínxol de mercat, mercat segmentat…).

2-  Proposta de valor: l’objectiu és solucionar els problemes dels clients i satisfer-ne les necessitats mitjançant propostes de valor. Quin problema ajudem a solucionar? Quin valor oferim als nostres clients? Quin benefici aporta?

3-  Canals: a través de quins mitjans l’empresa estableix contacte amb els diferents clients i com els proporciona la proposta de valor.

4-  Relació amb els clients/customer relationship: els diferents tipus de relacions que

l’empresa estableix amb cada segment de clients.

5-  Ingressos/estructura d’ingressos: com generarà ingressos l’empresa (venda, lloguer, subscripció, etc.). Qui pagarà? Qui s’aprofitarà de la proposta de valor?

6-  Recursos clau/Key resources: els actius necessaris per al model de negoci, incloses les persones de l’empresa.

7-  Activitats clau/Key activities: les accions/activitats clau o necessàries que cal dur a terme.

8-  Aliances clau/Partners: les aliances, els socis, els proveïdors o altres que calen per a l’èxit del model de negoci.

9-  Despeses/Cost structure: costos associats a la posada en marxa d’un negoci i per fer arribar la proposta de valor als clients. Permet veure quina és l’estructura de costos.

Segons els enfocaments més recents del model advanced BMC, aquests nou blocs cobreixen les quatre àrees principals d’un negoci: infraestructura, valor de negoci, valor pel client i demanda del client.

Aquest mètode d’Osterwalder ofereix altres avantatges, ja que ajuda a obtenir una primera visió estratègica del model de negoci i entendre les interrelacions entre tots els seus elements. El procés es pot repetir i perfeccionar tantes vegades com sigui necessari fins a aconseguir un alt nivell de precisió que permeti establir un model clar i estable.

El mètode ajuda a la visió estratègica, ja que ens ofereix una visió a alt nivell del model de negoci. Ofereix una visió estratègica de la dinàmica del negoci. Per altra banda, permet entendre les interrelacions entre els diferents elements del model, clau per valorar en escenaris l’impacte de cada canvi. Un dels avantatges és que s’integra molt bé amb altres eines del nou management, com les que provenen de l’estratègia dels oceans blaus, mapes d’empatia, etc.

 

 

Qui gestionarà el negoci?

Text: Àngels Roqueta.

Sòcia de COMPAS PROFESSIONAL EXPERTISE.
PhD, economista, auditora, advocada.

El Business Model Canvas té com a gran avantatge l’aplicació del sentit comú a l’hora d’analitzar una inversió. La senzillesa pel que fa a la interpretació també n’és un dels punts forts. En una sola fulla podem constatar les diferents vessants del model de negoci:

A. Risc del producte: quin és el problema? Com es pot solucionar? I les dades o mètriques que validen la solució que es vol solucionar.

B. Risc del client:  mercat potencial, canal de venda i cost d’adquisició del client.

C. Risc del mercat: ingressos i despeses, i alternatives o competidors.

Ara bé, quan els inversors valoren el model de negoci, tant o més essencial per a l’anàlisi és saber-ne la trajectòria i competències de l’equip d’emprenedors i entendre quina metodologia volen seguir. Per això, cal concretar tots aquests elements en el Pla de negoci i les seves projeccions. Unes projeccions que solen ser molt optimistes, però que també marquen les línies mestres d’allò que es vol assolir i que serveixen per acotar-les de cara a la valoració de la companyia i de la participació accionarial davant la inversió que es demana a canvi.

 

 

Enviar Comentari