Revista d'Anàlisi Plural

Intel.ligència Artificial DAFO

0

Albert Domingo Vilar. Director de Tecnologies i Digital a UPF Ventures. Coordinador d’emprenedoria a la UPF. Membre del Grup d’IA de Telecos.cat.


DEBILITATS
 • La patent de la Intel·ligència Artificial (IA) és gairebé impossible amb la regulació actual i comporta que la majoria dels projectes comercials s’investiguin amb secret empresarial, un fet que deriva en evolucions a un ritme inferior al d’altres tecnologies patentables.
 • La seva opacitat, pel fet de no ser patentable ni divulgable, ens porta a solucions menys discutibles, ja que només en veiem resultats.
 • El temps de desenvolupament d’una IA s’emmarca en el temps d’una dècada o més, degut a les fases d’entrenament i d’implementació útil.
 • La manca de comprensió de la IA per part dels reguladors i dels governs dificulta regular què fa o què no fa una IA i a qui pertanyen els seus èxits o els seus errors; avui dia són només eines al servei de l’humà.
 • La inversió en fases inicials. Als EE. UU. ja es comprèn i, darrerament, llegim notícies com que Apple compra Vilynx a Barcelona, o que possibles gegants d’Internet han posat els ulls en Sherpa.ai de Bilbao.
AMENACES
 • La pèrdua de treballs bàsics amb tasques repetitives i amb poques funcionalitats com ara lliurar un paquet a casa o preparar una hamburguesa.
 • La superació de la IA davant de l’humà. Segons l’Standford AI Index report de 2021, per a un sistema de classificació d’imatges, els humans tenim un encert del 94,9%. En aquesta tasca, la IA va superar els humans l’estiu del 2015, en arribar al 95% (98,8%, el gener 2021).
 • L’ètica. Relacionada amb els programadors i la introducció d’errors en la IA en quatre grans grups: gènere, racisme, prejudicis socials i morals. Les IA líders fallen a l’hora de reconèixer més a les dones, així com l’encerten més amb persones blanques. Encara no reconeixen a Serena Williams, Michelle Obama, Oprah Winfrey, etc.
 • L’accés a les dades. Les lleis de protecció de dades estan portant les IA a entrenar-se amb unes dades més limitades, això comporta que potències com la Xina pugui ser líder mundial en les solucions IA enfront dels EE. UU. o la UE.
 • La desconfiança al seu ús per part d’especialistes i la magnificació d’errors. Exemple: a Califòrnia, la IA va classificar les persones que atenien trucades de Covid-19 per ser vacunades per davant de metges.
FORTALESES
 • La millora de la productivitat en el treball: permetrà realitzar les tasques de caràcter repetitiu eficientment, de manera que alliberarà temps personal per a accions més importants.
 • La millora de la qualitat de vida. La IA aplicada a múltiples facetes de classificació, detecció i relació de símptomes amb un diagnòstic encertat, així com a la planificació d’intervenció en operacions, i a la cura de les persones.
 • El desenvolupament de solucions, en poc temps, a problemes que porten molts anys (dècades) essent investigats i que ara es poden solucionar en pocs anys.
 • La superació de l’humà. Encara que també és una amenaça, vol dir que veurem treballs / deteccions / solucions amb una qualitat i encert que no podem imaginar abans de saber-nos superats.
OPORTUNITATS
 • Les pimes seran més competitives en tenir la possibilitat de competir en projectes que no requereixin de mà d’obra intensiva per a ésser completats.
 • La conducció autònoma obre, també, un elenc de possibilitats quan interactuï amb altres cotxes i l’entorn. L’optimització dels carrils vials i la prevenció d’accidents seran dues de les grans avantatges futures.
 • Amb l’Internet de les Coses (Internet of Things), la manera de relacionar-se amb el hardware permetrà a la IA crear camins ràpids per a emergències, organitzar vianants en aglomeracions, detectar i avisar d’accidents.
 • La seguretat. Les solucions de “precrim” que ofereix la IA són diverses i cada vegada més encertades, com ara la detecció d’intencions en humans com el nerviosisme a la cua de l’aeroport.
 • Les noves solucions a problemes comuns d’una manera totalment diferent de les tècniques usades amb el nostre aprenentatge humà de grup.
 • L’avantatge competitiu i la diferenciació quan una empresa disposi d’una IA que la resta han de desenvolupar en anys.

Enviar Comentari