Revista d'Anàlisi Plural

El concept econòmic: Competivitat

0

Permetin que comenci fent la distinció de dos conceptes que es confonen sovint: competitivitat i productivitat.

Text: Javier Nieto Avellaned. Degà del Col·legi d’Economistes d’Aragó.


Permetin que comenci fent la distinció de dos conceptes que es confonen sovint: competitivitat i productivitat. El primer engloba el segon i es pot entendre planerament com la capacitat de competir amb els altres. La productivitat, per la seva banda, s’entén com la ràtio entre valor afegit generat i recursos utilitzats per a això, o com “la relació entre els recursos que s’empren en la producció i el nivell d’output obtingut com a resultat” (Vicente Salas, Dossier Políticas Industriales para la Competitividad de España del Consell General d’Economistes d’Espanya). Pensem que, en parlar de competitivitat, parlem d’un concepte transversal i molt ampli i, en referir-nos a productivitat, ho fem en termes de costos de producció.
Que la nostra economia pateix seriosos problemes de competitivitat respecte al seu entorn és un fet. Així, segons l’Informe de Competitividad 2018 del World Economic Forum, Espanya ocupa la 23a posició, per sota de la mitjana dels països de l’Eurozona i de l’OCDE, i molt per sota de la que hauríem de tenir atenent el pes i la mida de la nostra economia. La productivitat, la formació de capital humà, la innovació i la tecnologia es converteixen en les palanques indispensables per millorar la nostra competitivitat, la nostra capacitat de competir en els mercats amb qualssevol altres oferents de béns o serveis. A més, aquestes palanques provoquen innombrables efectes col·laterals positius, eliminen del mercat les empreses menys eficients i aconsegueixen avenços indiscutibles en preus, qualitats i prestacions que beneficien directament els consumidors i augmenten el benestar social.
És indispensable que la nostra economia avanci en la consecució d’aquestes palanques per anar creant un ecosistema d’excel·lència en l’entorn empresarial que ajudi les empreses a incrementar la seva productivitat per aconseguir millores competitives rellevants. En això, tots (àmbits polític i administratiu, empreses, professionals, treballadors i consumidors) hi tenim molt a aportar.inn

Enviar Comentari