Revista d'Anàlisi Plural

Perspectiva del trimestre

0

Mai no havia estat tan difícil tractar de concretar numèricament les perspectives d’evolució econòmica. En presentar, el juny de 2020, les seves projeccions per a aquest i el proper any, l’FMI ha insistit, sota l’explícit títol “Una crisi com cap altra, una recuperació incerta”, en les enormes dosis de cautela que cal tenir en compte, incloses les referides als eventuals rebrots de la pandèmia en uns horitzons temporals també incerts.

JUAN TUGORES QUES. Catedràtic d’Economia de la UB.

En l’escenari de referència de l’FMI, la caiguda del PIB mundial pel 2020 se situa ara en un 4,9% (superior al declivi del 3% anticipat el mes d’abril), distribuïda de forma asimètrica entre més de 8 punts de contracció per al conjunt d’economies avançades i “només” 3 punts de caiguda en els emergents. Totes aquestes xifres són significativament més dures del que va succeir el 2009, l’últim any en què el PIB mundial va experimentar un retrocés. El “rebot” esperat pel 2021, xifrat ara en un 5,4%, està per confirmar.

Dins de les economies avançades, es manté el diferencial advers per a la zona euro respecte dels Estats Units, i entre els països del nostre entorn més proper, les principals caigudes són les d’Itàlia i Espanya –un 12,8 per a tots dos països– tant per la major incidència sanitària com per la dependència d’un turisme que es desploma.

Entre les economies emergents, la Xina, segons aquestes dades, salvaria una xifra en positiu, encara que fos mínima, si es confirma que és el primer gran país a recuperar-se, després d’haver estat l’epicentre del contagi. Les perspectives per a l’Índia es revisen molt negativament. Altres països com Rússia (-6,6%), Brasil (-9,1%) i Mèxic (-10,5%) tindrien xifres pitjors, com el conjunt d’Amèrica Llatina, a l’igual que Sud-àfrica (-8% ).

L’expressió el “Gran Confinament” (Great Lockdown), utilitzada àmpliament en aquests informes, incorpora els esdeveniments actuals a la trilogia de moments d’enormes dificultats al costat de la Gran Depressió (des del 1929) i de la Gran Recessió (des del 2008), superant ja a aquesta darrera pel que fa a la caiguda inicial.

Enviar Comentari