Revista d'Anàlisi Plural

Les energies renovables. DAFO

0

Wolfram Rozas. Director del Programa Executiu de Big Data & Analytics, Intel·ligència Artificial i Smart Energy d’EOI Business School.


DEBILITATS
 • Les fonts d’emmagatzematge: encara no són cost-eficients.
 • Els canvis reguladors, que poden dificultar-ne l’adopció (van darrere de la tech).
 • L’elevada inversió que comporta la instal·lació d’unitats de generació basades en energies renovables en les fases inicials.
 • El període de recuperació de la inversió, que continua essent llarg (8-10 anys de mitjana per a microgrids domèstiques).
 • La forta dependència de les energies fòssils per generar l’energia que demana la societat.
 • El model de remuneració de generació, que ha d’evolucionar. Ha de garantir que les renovables siguin rendibles i que la factura energètica s’abarateixi.
 • El desplegament complicat de la infraestructura del vehicle elèctric, cosa que en dificulta l’extensió.
AMENACES
 • El canvi climàtic farà que la gestió dels sistemes de generació, transmissió i distribució energètica sigui més complexa.
 • La possibilitat que apareguin jugadors dominants en mercats de demanda o d’oferta.
 • La manca d’accés senzill i generalitzat a les dades de generació i càrrega al nostre país, cosa que dificulta la investigació en millora de gestió de sistemes renovables.
 • L’escassetat de talent qualificat en noves tecnologies de l’energia, tecnologies digitals del sector o solucions digitals d’operació o per al consumidor.
 • El fet que l’energia és un sector estratègic que pot estar condicionat per vaivens o situacions polítiques.
 • La inèrcia de la regulació, que afavoreix el model centralitzat davant de la generació distribuïda.
FORTALESES
 • La necessitat de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle per poder complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Els fons Next Generation, que tenen com a un dels seus objectius la Transició Energètica. També el desenvolupament de l’Espanya Buidada, que es podria accelerar amb l’impuls de la generació distribuïda.
 • La potenciació de l’electrificació amb l’extensió del vehicle elèctric, per exemple. Tesla i Amazon en són dos casos d’èxit provats.
 • La independència de les fonts renovables de les turbulències del mercat d’altres fonts d’energia com, per exemple, el gas natural.
 • L’extensió de l’autoconsum, cosa que potencia la instal·lació de microgrids que reduiran el preu de l’energia i esmorteiran els preus punta.
OPORTUNITATS
 • Les noves fonts de generació renovable, com ara les marines (mareomotriu i energia de les ones) i geotèrmica, unides a un impuls de l’extensió de les fonts solar i eòlica.
 • Els nous esquemes de flexibilitat basats en comunitats energètiques que es puguin desenvolupar a l’Espanya Buidada.
 • Els nous jugadors del mercat, tant per la banda de la demanda (coalicions de prosumidors) com de l’oferta (comunitats/plantes virtuals de generació), que crearan un mercat més líquid.
 • Els nous sistemes d’emmagatzematge, que limitaran la dependència de la xarxa (sistemes d’emmagatzematge de calor, bateries de metalls líquids, hidrogen, criogènic, aire comprimit).
 • L’aplicació de tecnologies digitals (big data, Intel·ligència Artificial, Internet of Things, Blockchain, Computació Quàntica) que assisteixin a la gestió d’un ecosistema elèctric molt més complex.
 • El sistema europeu d’intercanvis de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle (EU-FTS) ha arrencat la fase 4, un fet que suposa un augment molt acusat del preu per tona equivalent de CO2.
 • L’aparició de nous models de negoci basats en la generació distribuïda, com ara les microgrids o les centrals virtuals.
 • El foment de la interconnexió de transmissió amb altres països dels mercats associats que, en un futur, serà rellevant.

Enviar Comentari