Revista d'Anàlisi Plural

Cap a l’alineament estratègic

0

Una de les grans qüestions que suposen un repte per a l’òptim desenvolupament de les organitzacions és la manca de convergència, pel que fa a objectius i metes, dels membres que en componen els òrgans de decisió. Resulta clau alinear-se pel que fa a la Visió, Missió i Valors de la companyia; tres conceptes que han de néixer amb un propòsit superior i la finalitat dels quals obliga que siguin confiscats i interioritzats i exerceixin, a més, com a filtre estratègic en la presa de decisions que afecten el negoci.

JESÚS V. IZQUIERDO. Professor d’IE Business School i Chief Executive Leader a The Worldgate Group.


Establir un llenguatge comú respecte de determinats assumptes estratègics també resulta important. Aquesta coherència s’aconsegueix provocant interpretacions similars i emocions semblants davant experiències i coneixements compartits. Quan aquesta dinàmica s’entrena, s’arriba a la habilitat d’identificar, inconscient i ràpidament, elements, avantatges o solucions. A més, es redueix dràsticament el temps de “negociació conceptual” interna, un dels forats de més ineficiència entre els membres d’un equip directiu.

El nou entorn empresarial ens obliga, els professionals d’avui dia, a córrer triatlons a cop d’esprints, per això, ens cal ser equips directius el més semblant a un equip de relleus en atletisme. És imprescindible un conjunt similar de certes competències estratègiques independent de les nostres capacitats i fortaleses funcionals.

L’abordatge d’aquest procés d’alineament (en visió, en conceptes i en competències) es pot desenvolupar des d’un doble enfocament, racional i emocional. Aquest últim és el gran repte organitzacional, ja que l’alineament estratègic suposa un gir en les conductes i hàbits de les persones que componen l’hàbitat organitzacional i on s’aposti per l’ego col·lectiu de la corporació.

Començar amb aquest alineament estratègic de les persones que ocupen llocs clau en la companyia facilitarà el camí cap a la comprensió del que significa la fabricació de nous objectius i nords corporatius, així com cap a una veritable sinergia amb la qual l’empresa tindrà més i millors oportunitats davant els seus diferents stakeholders i en un mercat cada dia més competitiu i àgil.

Enviar Comentari