Revista d'Anàlisi Plural

Asepeyo: sempre un pas endavant

0
Asepeyo es va fundar el 1915 a Barcelona i va néixer amb la mateixa vocació de servei cap a les empreses mutualistes i els treballadors assegurats que encara manté un segle després. Actualment és una de les mútues d’accidents laborals i malalties professionals més importants del país, millorant els seus resultats any rere any i destinant part del seu pressupost a ajudes socials.

Text: Redacció
Fotos: Asepeyo

fitxaFa poc més de 100 anys, Asepeyo iniciava el seu recorregut històric gràcies a la constitució de la mutualitat de previsió social El Obrero Catalán. L’objectiu dels fundadors –un grup de veïns de la barriada barcelonina de Sant Martí de Provençals– fou proporcionar ajudes sanitàries i econòmiques als seus membres i familiars gràcies a les quotes dels socis empresaris. No serà fins el 23 d’abril de 1944 que El Obrero Catalán obtingué la seva denominació actual: Asistencia Sanitario Económica para Empleados y Obreros, Mutualidad de Previsión Social, A.S.E.P.E.YO. I és que aquest període coincideix amb la promulgació de la Llei de l’Assegurança Obligatòria de Malaltia i també amb l’entrada a l’organització de nous directius que la voldran transformar en una entitat mutualista de major envergadura i abast geogràfic. A partir d’aquest moment, la renovada mútua comença a gestionar l’assegurança voluntària i obligatòria de malaltia i d’accident laboral a tot l’Estat espanyol, i inaugura el seu primer consultori mèdic a Manresa.

L’objectiu dels fundadors de la mutualitat de previsió social El Obrero Catalán –un grup de veïns de la barriada barcelonina de Sant Martí de Provençals– fou proporcionar ajudes sanitàries i econòmiques als seus membres i familiars gràcies a les quotes dels socis empresaris

 

La gran embranzida
El 1965 Asepeyo deixa de ser una entitat de previsió social i comença a col·laborar amb la Seguretat Social sota el nom de Mútua Patronal d’Accidents de Treball i Malalties Professionals (amb el número de registre 151). Malgrat això, segueix amb la seva manera de fer d’empresa privada. En aquell moment, la plantilla de l’entitat era com una gran família, encapçalada pel seu director gerent, Antoni Serra Santamans. És cert que des dels seus inicis sempre fou una mútua important al nostre país (la primera a Catalunya), però a partir de finals de la dècada dels anys seixanta, Asepeyo no va parar de créixer, tant pel seu volum de quotes com pel seus resultats. El 1968 les empreses associades eren 53.420, els treballadors assegurats, 434.205, i la recaptació arribava a 1.041 milions de pessetes (6,2 milions d’euros). Quasi mig segle després, el 2015, la mútua d’origen barceloní protegia gairebé 2.400.000 treballadors corresponents a 279.000 empreses associades, amb uns ingressos consolidats de 1.824 milions d’euros i una plantilla de 3.400 professionals.

gra-de-sorra

De la mà dels canvis
Amb el pas del temps, com apunta el seu director gerent, Vicente Aparicio, “les mútues, i entre elles Asepeyo, han hagut d’adaptar-se a les circumstàncies de la normativa que els ha estat d’aplicació; una adaptació que ha configurat canvis evidents”. I l’entrada en vigor de la Llei 4/1990 de Pressupostos Generals de l’Estat fou sens dubte un altre d’aquests moments clau de transformació. Asepeyo va haver de canviar el seu nom pel de Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social.
Tanmateix, parlem d’una empresa avançada al seu temps i a les normatives, per exemple, quan van anticipar-se diversos anys a la publicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals de 1995 amb la creació d’una xarxa de tècnics especialistes que impartien formació, divulgaven informació i oferien assessorament a la resta de companyies sobre prevenció. Serà a mitjans de la dècada dels noranta quan Asepeyo, a banda de gestionar els accidents de treball i les malalties professionals, iniciï la cobertura de la prestació econòmica d’incapacitat laboral temporal i es constitueixi finalment com a Servei de Prevenció acreditat a l’hora d’actuar a tot el territori espanyol.

A la dècada dels anys seixanta, la plantilla d’Asepeyo era com una gran família, encapçalada pel seu director gerent, Antoni Serra Santamans, i la mútua s’erigia com una de les més importants al nostre país

evolucio

Mirant cap al futur
Empresa centenària des del 2015 –any que va adoptar el nom d’Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social amb motiu de la nova Llei de Mútues–, és evident que estem davant d’una organització consolidada, solvent i que sap quin és el camí seguir a l’hora de millorar. Per això, entre les seves línies de futur no falten dos propòsits: prioritzar l’assistència sanitària amb mitjans propis i mantenir acords amb altres mútues per tal de reforçar la seva xarxa assistencial. Un altre repte fonamental a destacar és l’aposta per les noves tecnologies aplicades a la gestió diària de la mutualitat (l’app de mutualistes, per exemple) i a l’actualització del seu equipament sanitari (com ara l’ús de les impressores 3D en els casos de traumatologia). Encara que, com afirmen des de l’organització, “tot això no seria possible sense les empreses associades que confien en la feina ben feta dels professionals d’Asepeyo”.

Avui dia, un dels reptes d’Asepeyo és apostar per les noves tecnologies vinculades a la gestió diària de la mutualitat i a l’actualització del seu equipament sanitari

cronologia

 

Entrevista al director general d’Asepeyo, Vicente Aparicio

gerent-vicente-aparicio-okCom recorda els seus inicis a Asepeyo? 
Hi vaig entrar a treballar el 14 d’octubre de 1968, quan tenia poc més de 15 anys. Ja són 47 anys de dedicació a la mateixa empresa i els records d’aquells començaments són per a mi inesborrables. Per començar, em van oferir un lloc d’auxiliar al departament de fer fotocòpies, estafeta i paqueteria, que vaig anar compaginant amb els estudis. Érem tres i prou… El senyor Feliu, el cap, una persona culta, senzilla i bona, i l’Angelines, l’entranyable companya de departament. He de reconèixer que aquella època em va ajudar a formar-me i a saber apreciar més tot allò que en un futur ha estat la meva carrera dins l’entitat, movent-me per diversos departaments i exercint-hi funcions ben diferents amb els anys.

En aquest sentit, com ha vist evolucionar l’empresa amb el pas del temps?
Les mútues han hagut d’adaptar-se a les circumstàncies de la normativa que els ha estat d’aplicació, una adaptació que ha configurat canvis evidents. Quan vaig començar a treballar havia cregut sempre que les mútues érem empreses privades. Que com a tals, dúiem a terme una activitat que passava evidentment per col·laborar amb la Seguretat Social, però amb una manera de fer privada. Així és com vam treballar durant molts anys i bé. I la prova és que vèiem créixer les mútues en volum i en excedent o beneficis. Amb tot, però, en els darrers anys, sota la premissa que les mútues gestionem quotes de la Seguretat Social, han anat desapareixent els vestigis de gestió privada i de competència en el sector.

Què ha suposat aquest intervencionisme progressiu de l’Administració?
Ens ha conduit cap a un altre tipus de mútues. Alguns segurament poden trobar lògic el canvi, i potser fins tot necessari, i aportaran, tal vegada, motius o raons per a justificar-ho. Jo sóc del parer que s’ha comès un error, que les coses es podien haver fet d’una altra manera, més adient i favorable per a tots.

“Crec no equivocar-me si dic que el futur de l’empresa és engrescador”

Cap a on va el futur d’Asepeyo?
El futur de l’empresa –i crec no equivocar-me si dic que és engrescador– està condicionat per seguir col·laborant amb la Seguretat Social. La nostra adaptació ja fa temps que s’ha anat acomodant a les necessitats previstes. Cal anar sempre un pas endavant, preveient canvis i introduint millores de tota mena, sobretot preventives i sanitàries. També procurem disposar dels avanços informàtics més punters, un dels principals reptes de futur a tot l’entorn econòmic i social, i això comporta que tots els nostres professionals estiguin fent aquest canvi qualitatiu d’adaptació als nous temps.

Enviar Comentari