Revista d'Anàlisi Plural

Els nous perfils de treballs TIC: un repte i una oportunitat

0

Ricard Faura, Tecnoantropòleg.Actualment estem immersos dins d’una nova revolució social i econòmica, com altres que amb anterioritat han passat a la nostra historia. Totes aquestes revolucions han impactat de manera més que evident en l’estructura econòmica i social i, molt concretament, en les maneres de treballar.

RICARD FAURA I HOMEDES. Tecnoantropòleg. Cap del Servei de Societat del Coneixement de la Generalitat de Catalunya.


Les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació) van entrar dins dels processos de treball a mitjans del segle passat per mecanitzar tasques, sobretot les més repetitives, i permetre ampliar la capacitat d’emmagatzematge de la gran quantitat de dades que s’anaven generant. Així, fins que l’accés a Internet no va començar a democratitzar-se -deixant de ser exclusiu d’universitats i centres de recerca per passar a ser accessible al ciutadà-, parlem d’estadi 1.0 de les TIC o d’etapa d’informació unidireccional. És el moment en què les empreses comencen a tenir la necessitat “de ser presents a Internet”, un canvi que fa sorgir noves formes de treball i nous treballadors associats a aquestes noves formes, com el teletreball i el teletreballador.

El següent estadi de les TIC fou la web 2.0. Començava a visualitzar-se el veritable potencial de la Xarxa. Tots podíem ser generadors d’informació. Era, per tant, l’inici dels nous treballadors del coneixement, perfils que s’han anat consolidant i multiplicant en el temps. El “món 2.0” va començar a impactar de manera directa en les maneres de treballar de moltes persones, entitats i empreses. Perquè ja no n’hi havia prou amb “estar” a la Xarxa; un havia d’“ésser” Xarxa.
Ara hem fet un pas més endavant, provocat per l’aparició de diversos fenòmens que podríem resumir en la consolidació i maduresa de les noves eines tecnològiques de mobilitat, lligades a l’aparició de molts dispositius amb preus prou accessibles. I a un darrer fenomen: el del “Núvol”.

En el futur, però, a banda de les persones, les coses passaran ara a ser, també, protagonistes. Els objectes s’intercomunicaran entre sí i entre les mateixes persones, creant el que ja comença a ser una realitat: l’explosió de les dades o Big Data. I apareixeran, per tant, noves oportunitats laborals que, si prenem com a model el que ja està passant en d’altres països, estaran tremendament ben valorades. Perquè les dades podrien ser el petroli del segle XXI.


monempresarial-001_big-dataFruit d’aquest canvi de paradigma prenen força nous conceptes com smart i les seves derivades: ciutats intel·ligents, regions intel•ligents o ciutadans intel·ligents. I a nivell industrial, també agafa força la “nova industria 4.0”. Aquests nous conceptes porten lligats nous usos de les TIC i, com a conseqüència, nous professionals o noves competències professionals. La novetat és que aquests perfils i competències són la hibridació de diferents disciplines que fins ara anaven totalment separades, com són les enginyeries i les humanitats. I apareix la figura del Maker, aquella persona que pot dissenyar o inventar, produir i comercialitzar, de manera massiva, ja que pot accedir a molts més mercats que no només els locals, com fins ara.

Enviar Comentari