Revista d'Anàlisi Plural

El mercat de donació i transplantament d’òrgans a Catalunya

0

Font: OCATT i Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

UNA MICA D’HISTÒRIA…
A Catalunya, el Programa de trasplantament s’inicia el 1984.
L’OCATT es crea el 1994. És un organisme públic dependent del Servei Català de la Salut del Departament de Salut. A més de planificar, ordenar i coordinar les activitats de donació i trasplantament d’òrgans i teixits entre els centres autoritzats per a l’extracció d’òrgans i teixits de Catalunya i entre Catalunya i altres oficines d’intercanvi d’òrgans, com ara l’ONT, a Espanya, i la resta d’organitzacions europees, també:
1. Avalua els resultats dels trasplantaments per a la presa de decisions clíniques o administratives
2. Promou la doncació d’òrgans i teixits
3. Fomenta la investigació i l’elaboració de protocols en relació amb l’obtenció i transplantament d’òrgans i teixits

La coordinació de l’intercanvi d’òrgans correspon a la unitat de l’OCATT anomenada UCIO (Unitat de Coordinació d’Intercanvi d’Òrgans), en funcionament des del 1985. La unitat de coordinació:
1.Gestiona les llistes d’espera
2. Adjudica els òrgans oferts
3. Dóna suport logístic

ELS PRIMERS TRANSPLANTAMENTS D'ÒRGANS I TEIXITS A CATALUNYA
Evolució del mercat d'òrgans a Catalunya
El mercat d'òrgans a Catalunya 2014

Procés de donació i transplantament d'òrgans a Catalunya

Mercat de donació d'òrgans a Catalunya

ELS CRITÈRIS D'ADJUDICACIÓ D'ÒRGANS
PRINCIPIS ÈTICS
• Totalment objectius
• Exclusivament mèdics
• De caràcter públic
• Acceptats amb el màxim
consens possible
• Verificables
• Revisables
Mapa d'europa. Donació d'òrgans de Catalunya
CRITÈRIS DE DISTRIBUCIÓ
Clínics:
• Renal:
- Identitat ABO, compatibilitat HLA, edat, sexe, pes.
- Dues prioritats per sobre de totes: malalts hiperimmunitzats i pacients pediàtrics.
• No Renal:
- Identitat ABO, edat, sexe,pes.
- Dues prioritats per sobre de totes: urgència “0” i estat crític.
Geogràfics:
• Hospital
• Ciutat
• Comunitat Autònoma
• Resta Estat
• Altres països
les llistes d'espera
ACTUALMENT, A CATALUNYA, hi ha aproximadament 1.100 pacients en llistes d’espera per a un trasplantament de ronyó, 125 per a fetge, 15 per a cor, 30 per a pulmó, 30 per a pàncrees i 1 per a intestí.
La gestió de les llistes d’espera és responsabilitat de l’OCATT, exceptuant el ronyó, que es comparteix amb el Laboratori d’Histocompatibilitat de Catalunya ja que hi intervé l’HLA (compatibilitat immunològica entre donant i receptor). Per a la resta d'òrgans no es precisa l'anàlisi de l'HLA abans del trasplantament.
Llista d'espera d'òrgans a Catalunya

Llegeix també:
La donació d’òrgans, sang i teixits: un mercat de cerca i aparellament –gairebé– perfecte, per Aurora Masip, Directora de Comunicació del Banc de Sang i de Teixits de Catalunya.
Entrevista a Jaume Tort, director de l’Organització Catalana de Transplantaments.

Enviar Comentari