Revista d'Anàlisi Plural

Les empreses estrangeres confien en nosaltres

0

Les empreses estrangeres han manifestat un cop més que confien en Espanya com a destinació de les seves inversions. Així ho recull la desena edició del Barómetro del Clima de Negocios en España desde la perspectiva del inversor extranjero, l’informe que l’International Center for Competitiveness (ICC) de l’IESE ha publicat recentment, juntament amb l’ICEX i Multinacionales por Marca España. Aquest informe recull la valoració i la importància que atorgaven 785 empreses estrangeres al clima de negocis a Espanya durant l’exercici 2017, per tal d’identificar les fortaleses del nostre país i, sobretot, les àrees sobre les quals cal incidir per seguir atraient inversió estrangera.

Text: María Luisa Blázquez. Research Associate del Centre Internacional de Competitivitat de l’IESE Business School i professora d’Estratègia i Negocis Internacionals a la Universitat Pontifícia Comillas.


Les empreses de capital estranger que operen a Espanya valoren positivament el nostre país, sobretot aspectes com les infraestructures, la mida del mercat (tant domèstic com pel que fa a l’accés que proporciona Espanya a altres països) i temes de capital humà, com la disponibilitat, qualificació i cost de la mà d’obra.
Aquesta valoració positiva s’ha traduït en bones perspectives per als propers anys. Així, un 95% de les empreses enquestades tenia previst augmentar o mantenir les seves inversions a Espanya el 2017. Les perspectives d’ocupació també són molt positives i milloren: el percentatge d’empreses que tenia previst augmentar o mantenir la seva plantilla a Espanya arribava al 94% el 2017, enfront el 87% que afirmava haver-ho fet el 2016.
També eren excel·lents les perspectives de facturació a casa nostra pel 2017, amb un 91% d’empreses enquestades que pensava augmentar o mantenir la seva facturació enfront del 84% del 2016. Finalment, pel que fa al volum d’exportació, més d’un 70% de les empreses estrangeres enquestades exporta a tercers mercats des d’Espanya, augmentant a més el perfil exportador de les empreses entre els anys 2016 i 2018. Tan sols un 3% d’empreses manifestava que les seves exportacions es reduirien el 2017.

Un 95% de les empreses de capital estranger que operen a Espanya tenia previst augmentar o mantenir les seves inversions al nostre país el 2017

Aquests resultats són consistents amb les dades d’inversió estrangera al nostre país, que ve augmentant des de fa quatre anys i va arribar als 24.790 milions d’euros el 2016, segons el Registre d’Inversions del Ministeri d’Economia i Competitivitat. A més, durant el primer semestre de 2017, la inversió directa estrangera rebuda a Espanya va ser de 14.205 milions d’euros, un 10% superior al mateix període de l’any anterior.
No obstant això, els inversors també assenyalen en l’informe aspectes sobre els quals cal incidir. Així, demanen millores, per exemple, pel que fa a costos (com els d’electricitat, telèfon o Internet), fiscalitat (com les càrregues de la Seguretat Social sobre el treballador o l’impost de societats) o reducció de la càrrega burocràtica. També assenyalen la necessitat de seguir avançant en el domini d’idiomes.

Els inversors demanen millores pel que fa a costos, fiscalitat o a la reducció de la càrrega burocràtica. També assenyalen la necessitat de seguir avançant en el domini d’idiomes

Des de l’ICC creiem fonamental seguir escoltant l’opinió de les empreses estrangeres que operen al nostre país, i tractar d’entendre què valoren i què necessiten. Convé recordar el paper essencial que desenvolupen aquestes companyies, que proporcionen feina a més d’1,2 milions de persones (sense comptar amb l’ocupació indirecta que això genera), aporten avançades pràctiques de gestió i mantenen un alt perfil innovador, sent responsables de més del 35% de tota la inversió empresarial en R+D que es realitza a Espanya. En l’esforç per mantenir i millorar l’atractiu d’Espanya, no cal oblidar que competim amb la resta de països per atraure inversió estrangera, i que no es tracta només de mantenir les fortaleses i d’avançar en les àrees de millora, sinó d’avançar més de pressa que els altres.

Enviar Comentari