Revista d'Anàlisi Plural

Mix energètic: DAFO

0

Text: Elena Bulmer. Professora del Màster de Gestió de Projectes d’OBS Business School


DEBILITATS
  • Entre els objectius de la Unió Europea, dins del Marc Sobre Clima i Energia 2030, hi ha la creació d’un sistema energètic assequible per a tots els consumidors. No obstant això, a Espanya els preus elèctrics segueixen a l’alça. Part de la causa d’aquest problema és l’aïllament energètic del país i la seva mala connexió a nivell energètic amb la resta del continent europeu. Malgrat els esforços per connectar Espanya, Portugal i França, a dia d’avui la península Ibèrica segueix essent el que s’anomena una “illa energètica”. El resultat d’aquesta situació es reflecteix en els preus desorbitats que els usuaris finals han de pagar pel consum energètic, molt més car, per exemple, que en altres països europeus per la falta de competència. Segons Eurostat, Espanya és el cinquè país de la Unió a nivell de preu d’electricitat a causa d’aquests problemes d’interconnexió.
  • Per assegurar que es compleixen els acords de la Cimera Climàtica de Paris i que ens encaminem cap a la sostenibilitat, s’han d’assolir acords i consensos per fomentar la competència entre les empreses proveïdores d’energia.
AMENACES
  • Per tal d’evitar pujades desorbitades de preus, part de l’estratègia de la UE és que cada estat membre tingui connexió amb tres països diferents, posant fi a la dependència d’un de sol. No obstant això, l’aïllament energètic de la península Ibèrica segueix en peu i, per tant, obstaculitza la plena diversificació energètica a Europa i l’enviament d’energia renovable a la resta del continent (per falta d’interconnexions).
FORTALESES
  • El mix energètic encoratja la competitivitat dins del mercat energètic. La introducció de les energies renovables pressiona a favor de la baixada de preus per part dels altres proveïdors energètics, la qual cosa beneficia a l’usuari final.
  • El fet que hi hagi un mix energètic incrementa les probabilitats que el subministrament energètic sigui sostenible en el temps. Per exemple, en el cas que s’esgoti un recurs específic, com podrien ser els recursos de combustibles fòssils.
  • El futur energètic ha de ser sostenible a nivell mediambiental i el mix energètic promou el desenvolupament d’energies renovables. A més, a través d’un mix energètic en el qual les renovables prenen major protagonisme, s’està complint millor amb el que són els acords climàtics de Paris del 2015, desenvolupant un full de ruta cap a una energia neta i un futur sostenible.
OPORTUNITATS
  • La nova normativa europea del Marc Sobre Clima i Energia 2030 promourà la competència entre les companyies proveïdores d’energia, el que farà que potencialment baixin els preus als consumidors finals. D’aquesta manera, l’usuari final d’aquesta energia tindrà un paper més rellevant respecte a la determinació de preus i, per tant, crearà una situació de major competència de mercat entre les empreses.
  • De la mateixa manera, la promoció d’un mix energètic ajudarà al compliment dels llindars d’energies renovables establerts per la Unió Europea que es fixen en un 27% pel 2030. En aquest cas, Espanya i Portugal figuren en una posició avantatjosa, tenint en compte que ja es troben al 17%, en el cas espanyol, i al 25%, en el portuguès.
  • Tot apunta cap a un major protagonisme de les energies renovables com podrien ser l’eòlica i la solar. En aquest sentit, l’auge d’Espanya pel que fa a les dues energies fa que sigui una font potencial important d’aquestes fonts energètiques renovables per a la resta d’Europa. Per tant, és molt important que la península Ibèrica deixi de ser una “illa energètica” respecte al seu potencial solar i eòlic (i que estigui ben connectada a les xarxes energètiques europees).

Enviar Comentari