Revista d'Anàlisi Plural

En portada ajudes a la inversió DAFO

0

Text: Jesus Reglero.
Professor d’OBS Business School i soci fundador d’RS Corporate Finance.


DEBILITATS

MENOR FORTALESA DELS MODELS DE NEGOCI (DE LES PIMES)
. Es llancen moltes propostes d’inversió, però només algunes acaben fent-se realitat a causa del fet que els plans de negoci no acaben de concretar-se en el món real.
. Se sobreestimen les capacitats de generació d’ingressos, així com els períodes de maduració dels negocis, i això fa que les despeses i inversions acabin per una falta de fons de les empreses llançades.
. La vida mitjana de les empreses és molt baixa, atès que les rondes successives de finançament no acaben de ser reeixides i aquestes es queden sense fons.

MIDA REDUÏDA
. La reduïda grandària de les empreses fa que els costos fixos siguin molt importants i complica la recerca d’economies d’escala i d’abast.
. Manquen incentius cap a la creació d’empreses més grans; com més gran és l’empresa, més obligacions i requeriments se li demanen.

POCA FORMACIÓ DELS EQUIPS DIRECTIUS

. Per a buscar finançament, cal que els directius tinguin formació adequada en l’àmbit financer i empresarial per poder presentar les seves alternatives als proveïdors de fons. A més, les habilitats de comunicació són pobres: molts empresaris tenen dificultats per presentar els seus projectes de forma eficient, tant en idiomes materns com en idiomes internacionals (anglès o francès).

MÚSCUL FINANCER DÈBIL
. La reduïda grandària de les empreses fa que aquestes tinguin poca capacitat de maniobra en cas d’existència d’impagaments, augment de costos sobre els casos base o existència d’imprevistos que, fins i tot sent raonables, poden acabar amb ella.

GOVERN CORPORATIU I ESQUEMES RETRIBUTIUS DELS GESTORS INCORRECTES
. Absència total de separació entre gestors i accionistes a multitud de pimes, la qual cosa genera conflictes d’interès entre les necessitats de l’empresa i els requeriments dels accionistes.
. Esquemes retributius poc alineats entre els gestors i els accionistes de l’empresa, com, per exemple, en incloure esquemes d’incentius amb components de pagaments en accions i participacions en el capital.

FORTALESES

GRAN CAPACITAT D’INNOVACIÓ
. En els últims anys, l’aparició de les noves tecnologies ha permès que s’hagi generat un nou negoci relacionat amb les aplicacions mòbils, . . . . Internet i les xarxes socials que ha fet que moltes barreres d’entrada de negocis més madurs com automoció, acer i materials de construcció, s’hagin reduït.
. Existència d’una tendència elevada a Europa de conscienciació social i econòmica de suport a aquest tipus de segment empresarial.

UN SECTOR TECNOLOGIA QUE IMPULSA ELS MÉS JOVES
. El sector d’Internet ha permès que l’edat per emprendre s’hagi reduït tremendament: molts dels empresaris de més èxit són joves menors de 30 anys, fins i tot, sense (gairebé) experiència.

POQUES NECESSITATS D’INVERSIÓ EN ACTIUS FIXOS
. L’existència de noves tecnologies, en moltes ocasions, permet la creació d’un sector serveis de tecnologia que fa que empreses generin negoci i valor sense tenir inversions substancials. Actualment, la major empresa hotelera és una empresa sense hotels (Airbnb); la major empresa de distribució, una sense botigues (Amazon); i la major empresa de mobilitat, una sense cotxes o mitjans de transport (Uber).

AMENACES

ACCÉS BANCARI RESTRINGIT
. El finançament tradicional bancari és altament cíclic i depenent de la situació financera dels bancs, la qual cosa perjudica clarament aquelles empreses solvents i fiables que, per un efecte col·lateral, poden tenir dificultat de captar finançament.
. Les restriccions bancàries són cada vegada més rellevants per a la concessió de crèdits a empreses en estat inicial o en pèrdues, ja que la política de provisions imposada pels reguladors bancaris és molt més estricta.

AUGMENT DE REGULACIÓ
. Les possibles regulacions addicionals creades pels legisladors poden evitar nous negocis en impedir que el finançament flueixi de manera més natural entre els proveïdors de fons i aquelles empreses que els necessiten.

OPORTUNITATS

CREIXEMENT DEL CAPITAL PRIVAT I DE FINANÇAMENT ALTERNATIU
Tradicionalment, la principal font de finançament de pimes i autònoms han estat les entitats financeres i caixes d’estalvi, així com subvencions o crèdits tous atorgats per entitats públiques. Però en els últims anys, les restriccions financeres de la banca, així com els dèficits fiscals, han reduït substancialment la presència d’aquests com a actors financers, substituint-los per altres agents que ja estan actuant en mercats més desenvolupats. Creixen les figures d’inversors angel, fons de venture capital, fons de grans empreses per invertir en startups, etc.

CONDICIONS FINANCERES ATRACTIVES
Els baixos tipus d’interès fan que hi hagi poques alternatives interessants per obtenir una rendibilitat raonable sense assumir riscos. Això fa que inversors professionals estiguin destinant una part més gran dels seus fons en inversions amb més potencial de rendibilitat per tal de buscar obtenir retorns superiors, fins i tot amb inversors que tradicionalment no ho han fet, com ara, empreses asseguradores, entitats financeres o fons de pensions.

LEGISLACIÓ MÉS FAVORABLE
Hi noves lleis més flexibles, tant des del punt de vista dels inversors com des del punt de vista dels receptors de fons.

Enviar Comentari