Revista d'Anàlisi Plural

Infografia: 2015: previsions de creixement mundial

0

La lògica econòmica assenyala que sortir amb solvència de la crisi implica reduir una ràtio d’endeutament el numerador de la qual és el deute i el denominador, el PIB. Les darreres dades de previsions de creixement mundial pel 2015 publicades pel Fons Monetari Internacional l’octubre de 2014 recullen un panorama ben divers en funció de cada país: les projeccions de variació percentual del PIB representen l’aportació del creixement de cada estat cap a la solució, mentre que el segon paràmetre, el del deute, actua com a un indicador del problema que encara els resta per resoldre.

2015: previsions de creixement mundial

Llegeix també: El paisatge després de la crisi

Enviar Comentari