Revista d'Anàlisi Plural

DAFO: MBA

0

Text: Ariadna Cortés

 

DEBILITATS. El preu, la principal barrera
 
DAFO MBA. Debilitats
 
- L'elevat preu de molts MBA és un factor que pot suposar un fre per a les matriculacions, ja que cursar aquests estudis implica un desemborsament d’entre 15.000 i 120.000 euros. I, actualment, a Espanya hi ha molt poques companyies disposades a proporcionar formació d'aquest nivell als seus empleats.

- D’MBA n'hi ha de molts tipus: Global MBA, International MBA, Executive MBA, MBA Part-Time, MBA Full Time, etc., i cadascun està orientat a un perfil diferent. Si l'escola no porta a terme un estricte procés de selecció de candidats basat en les característiques de cada programa, els alumnes no trauran tot el partit que haurien del curs. Així, per exemple, no és adient que estudiants de 25 anys amb poca experiència professional comparteixin aula amb persones de 40 amb una dilatada carrera, doncs ambdós perfils tenen necessitats formatives molt diferents.

- L’experiència professional d’una durada mínima de cinc anys és un requisit habitual per accedir a un MBA, i això, en la franja d’edats més joves, en limita el nombre de candidats.
D’altra banda, en el cas dels professionals de més edat, el fet que molts d'aquests programes s'imparteixin en anglès també pot ser un escull si no es domina l’idioma.

- La dedicació que exigeixen alguns MBA és incompatible amb determinades feines, com per exemple les que impliquen viatjar sovint o no faciliten flexibilitat horària al treballador.

 

FORTALESES. El valor de l'ocupabilitat
 
DAFO MBA. Fortaleses
 
- Nombrosos estudis revelen que haver cursat estudis de tercer grau augmenta el grau d'ocupabilitat i també millora les perspectives laborals i salarials. Prop del 90% dels estudiants d'ESADE, per exemple, troba feina tres mesos després d’haver acabat el programa.

- La transversalitat d'aquests estudis els converteix en una bona opció per a professionals de qualsevol àmbit de coneixement, circumstància que amplia el seu mercat.

- L'experiència de les escoles de negocis i de les universitats espanyoles i catalanes i el seu professorat d'alt nivell, que inclou directius en actiu de corporacions internacionals, assegura la qualitat dels programes.

- El mètode d'aprenentatge, sovint enfocat a la resolució de casos pràctics basats en situacions reals, garanteix que els conceptes apresos puguin posar-se en pràctica de manera immediata en l'activitat diària dels alumnes.

 

AMENACES. L'allargada ombra de la crisi
 
DAFO MBA. Amenaces
 
- Les empreses i el mercat evolucionen molt ràpidament, el que fa que els programes puguin quedar obsolets en qualsevol moment. Si els cursos no evolucionen al mateix ritme es corre el risc d'impartir un temari desfasat i on es parli de models competitius del segle passat.

- La crisi ha fet disminuir la rendibilitat d'aquesta mena d'estudis. Així, segons dades del Financial Times, els qui cursaven un MBA a mitjans de la dècada dels 90 en una escola nord-americana triplicaven el seu salari en cinc anys, mentre que des del 2008 les retribucions creixen al ritme de la inflació. En el cas d'Espanya, a aquesta circumstància se li ha de sumar que el mercat laboral ja no absorbeix la majoria de graduats en MBA com sí que ho feia abans, i molts han de marxar a l'estranger.

- La proliferació de programes d’MBA augmenta la competència entre escoles de negocis i facultats per captar alumnes, tant entre
les que es troben en la mateixa ciutat com entre les que es troben en diferents punts del món.

- El fet que cada vegada que hi ha un canvi de govern hi hagi canvis legislatius en matèria d'educació fa que el sector visqui en un estat d'incertesa permanent.

 

OPORTUNITATS. Atraure el talent internacional
 
DAFO MBA. Oportunitats
 
- La marca MBA és una marca global reconeguda arreu del món.

- El bon posicionament de les escoles de negoci i les facultats d'economia espanyoles i catalanes en els rànquings internacionals els proporciona una gran reputació. Entre d'altres conseqüències, això augmenta la seva capacitat d'atraure el talent internacional.

- La xarxa de contactes que poden establir els alumnes mentre cursen l’MBA és un valor afegit, especialment en un moment en què és especialment difícil trobar feina. Molts programes, a més, inclouen estades a l'estranger, fet que augmenta l'abast d'aquesta xarxa.

- La crisi econòmica també comporta oportunitats, com per exemple l'augment de professionals que volen reciclar-se o diferenciar-se o l'increment exponencial d'emprenedors que volen muntar una empresa i necessiten formació directiva.
- El mercat femení encara té marge per ser explotat. Només entre un 30 i un 40% dels alumnes dels MBA són dones, però en canvi, segons l'EPA, la taxa d'activitat femenina no ha deixat de créixer des dels anys 90 mentre que la masculina ha anat disminuint lleugerament.

Enviar Comentari