Revista d'Anàlisi Plural

Per què cal fer un MBA?

0

28 directors de programes ens donen la seva opinió sobre quin és el valor afegit d’aquesta formació per a un directiu avui dia.

 
 
Coordinació: Berta Seijo. Fotos: Cedides

MAGDA SOLÀ
DR. ARAS KEROPYANITZIAR DE ROSEJEFF TURNER
Directora del Departament d'Empresa de la UABPhD, director MBA fte d'EAE Business School i consultor estr. i tecno. sénior a Deutsche Telekom/T-SystemsAdmissions director & president of the Admissions Commitee (MBA '06) IESEResponsable del Iona-CEU FastTrack MBA.
Magda Solà.Dr. Aras Keropyan.Itziar de Ros.Jeff Turner.
Els MBA donen un coneixement global de les diferents àrees d’una empresa, com ara estratègia, recursos humans, finances i comptabilitat, gestió de projectes o màrqueting, al mateix temps que desenvolupen les habilitats pròpies per ocupar càrrecs de responsabilitat en l’administració d’empreses, com ara lideratge, treball en equip o resolució de conflctes. En general, aquests programes també donen una perspectiva internacional de negoci.Un MBA et permet comprendre totes les àrees implicades en la direcció d’empreses i progressar professionalment, de manera que l’alumne graduat pot fer front a nous reptes amb una millora en la capacitat de visió estratègica i de desenvolupament personal com a directiu.La necessitat o no de realitzar un MBA depèn de la situació professional i personal de cada persona: per alguns és un must i per altres, un plus. Però sempre és un programa veritablement transformacional: després d’un MBA, els estudiants són capaços de mirar el món des d’una nova perspectiva i estan integrament preparats per ser líders en un entorn global, internacional i empresarial com l’actual.És molt important realitzar un MBA, i fer-ho a l’estranger és un valor afegit. A nivell pràctic, als mànagers que porten la gestió de les companyies els aporta unes habilitats més enllà de la seva àrea d’especialitat. Per algú que ve d’un altre sector, li proporciona coneixements que segurament no ha tingut al llarg de la seva carrera. És molt important el contacte que s’estableix amb persones del teu mateix perfi; s’estableix una xarxa de contactes imprescindible per al teu futur.
ALFONS FREIXES PUIG
ENRIC SERRADELL-LÓPEZELLA BONIUKSILVIA RULL
Director acadèmic de l’Executive MBA de l’Euncet Business School.Director dels programes MBA de la UOC.Directora de l’International MBA d’EADA Business School.Directora d’admissions de l’EMBA d’ESADE.
Alfons Freixes Puig.ENRIC SERRADELL-LÓPEZELLA BONIUKSilvia Rull.
L'MBA és clau per ajudar els professionals a esdevenir directius, ja que dóna un salt qualitatiu en el coneixement de totes les àrees de l’empresa i en les habilitat directives. En termes d’ocupabilitat és una opció seriosa per consolidar una carrera professional com a directiu. En els darrers temps se’ls ha dotat de continguts que no només fan referència a aspectes de l’empresa, sinó que busquen l’assoliment de competències professionals: habilitats de negociació, orientació al client, anàlisi crítica o coaching. En un MBA, els estudiants adquireixen coneixements i habilitats de gestió; desenvolupen un pensament crític i un enfocament sistèmic i estructurat a l’hora de resoldre problemes; i milloren les seves habilitats de lideratge dins un entorn multicultural. Tots són elements necessaris pels directius que volen tenir èxit en el complex món dels negocis. Un MBA proporciona a l’estudiant una visió més global de l’empresa i més internacional dels negocis (gràcies a la diversitat de nacionalitats dels participants), i alhora és una molt bona eina per potenciar les habilitats emprenedores i l’autoconeixement tant a nivell professional com personal.
DAVID MOLINA BATLLE
ÓSCAR FUENTEFRANCISCO ENSEÑATJUAN DÍAZ DEL RÍO
Director d’INSA Business, Marketing & Communication School.Director d’IEBS Business School.Director executiu general d’ESERP.Director de l’MBA d’EUDE.
monempresarial-001_david-molinamonempresarial-001_oscar-fuentemonempresarial-001_francisco-enseñatmonempresarial-001_juan-diaz
Un MBA dóna una visió estratègica de totes les àrees d’una empresa. En el cas del nostre, especialitzat en pimes, a més d’aportar coneixements de tipus tècnic, posa molt d’èmfasi en habilitats directives i personals, ja que en una petita o mitjana empresa la incidència que té el líder en les decisions estratègiques és molt més directa i requereix un perfil més transversal. No crec que avui dia sigui tan necessari fer un MBA com ho era abans, sobretot en els casos en què el temari parla de models competitius del segle passat. D’altra banda, un programa de direcció general o management sí que serveix per ensenyar com funciona el món de l’empresa a un tipus de perfil professional sense cap formació empresarial. Sobretot en moments de crisi, esdevé un requisit indispensable que qualsevol candidat al lideratge intermedi o col•lectiu sigui un expert en la seva àrea de competència. Els MBA fomenten l’actitud proactiva dels estudiants, que hauran de compatibilitzar el treball en equip amb el desenvolupament individual de les seves habilitats.Aquells que realitzen un MBA és perquè volen preparar-se per ocupar posicions de major responsabilitat a la seva empresa. Els MBA estan estructurats per formar els professionals en totes les àrees de l’empresa des de dos punts de vista: tècnic i gerencial -imprescindibles perquè capaciten el directiu en la presa de decisions.
JORDI DE FALGUERA
FREDERIC GARRIGALAURA GUITART TARRÉS i XAVIER GARCÍA MARIMÓNCARL CRAEN
Director acadèmic de l’MBA a la UPF Barcelona School of Management.Director de l’MBA en Direcció i Gestió d’Empreses de la UPC School.Directors de l’Executive MBA de la UB.Director executiu de l’EU Business School Barcelona.
monempresarial-001_jordi-de-falgueramonempresarial-001_frederic-garrigamonempresarial-001_laura-guitart-xaver-garciamonempresarial-001_carl-craen
Un MBA proporciona the big picture (la fotografia complerta) per liderar un projecte empresarial i dissenyar les estratègies de creixement i desenvolupament de negoci ja sigui en una petita empresa, una start-up o una gran corporació. Aquest és el valor afegit. Un MBA ofereix als participants les competències necessàries per aportar una visió estratègica i global de les diferents àrees d’una empresa, especialitzant-se tant en coneixements de gestió empresarial, finances, recursos humans i màrqueting, com en habilitats directives i gestió d’equips professionals. Cada vegada són més sol•licitats perfils directius resolutius, dinàmics i innovadors. Un MBA dota els participants de més recursos personals -no només a nivell de coneixements, sinó també d’habilitats directives, experiències i xarxa de contactes- per una millor anàlisi de les situacions empresarials i una presa de decisions més encertada. L'habilitat de tenir un pensament crític, analitzar situacions, resoldre problemes i dirigir-los en un ambient canviant i internacional és un deure per als actuals i futurs líders del sector empresarial. Un MBA és un element formatiu de l'educació moderna, la qual equipa els executius amb les eines necessàries per aconseguir l'èxit.
MARTIN BOEHM
NEUS PONSALBERT IGLESIASCHUA NAN SZE MARIE-ANTONIE
Degà de programes d’IE Business School.Directora del Centre Internacional de Formació Continua (UVIC-UCC).Tutor del programa EMBA d’ESIC.Directora d’estudis de postgrau a la National University of Singapore Business School.
monempresarial-001_martin-boehmmonempresarial-001_neus-ponsmonempresarial-001_albert-iglesiasmonempresarial-001_chua-nan-sze
Ajuda a refrescar els coneixements com a directiu per assolir un avantatge competitiu en el mercat; posa en contacte amb una xarxa d’alumnes imprescindible a l’hora de trobar feina; vincula a la marca de l’escola, fet que obre moltes portes; i dóna l’oportunitat d’entrar en un ambient que ajuda a reflexionar i a escoltar múltiples idees. Un MBA serveix per donar una visió de les organitzacions com a sistemes complexos i interactius, on les diferents peces han de seguir una estratègia de conjunt i un pla operatiu que sigui coherent. És una experiència transformadora; forma a les persones en valors per tal que tinguin capacitat directiva en entorns de canvi permanent.Dota al directiu de la capacitat d’analitzar, entendre i decidir sobre l’empresa amb una visió de 360º. Li aporta una metodologia de treball eficaç per obtenir millors resultats amb menys recursos. A més, el candidat esdevé més atractiu per al mercat laboral, obtenint així una millora en les seves condicions laborals. Un MBA és valuós en molts aspectes per tots aquells que volen escalar posicions a la seva carrera, actualitzar els seus coneixements i habilitats o connectar amb altres líders de marques importants a nivell internacional. Les interaccions amb la resta de participants és molt positiva per aconseguir contactes i millorar les pròpies idees de negoci.
ESTHER ÁLVAREZ
ÓSCAR DEL MORALTOMÁS DE HEREDIAANTONIO PASTOR SANMILLAN
Directora de estudios y calidad de IDE-CESEM.Director de postgrau i Executive Education d’EOI.Director de l’MBA amb especialització en Finances d’IEB.Cap d’estudis de CEF.
monempresarial-001_esther-alvarezmonempresarial-001_oscar-del-moralmonempresarial-001_tomas-de-herediamonempresarial-001_antonio-pastor
Un MBA ofereix una perspectiva global del funcionament de l’empresa, segmentant l’aprenentatge per a cada departament empresarial. També és una eina per ampliar la xarxa de contactes i, a més a més, com que està destinat a professionals amb experiència, l’intercanvi d’opinions i el treball en equip esdevé molt enriquidor. La qüestió és poder desenvolupar una perspectiva integradora de totes les àrees que integren l’empresa, desenvolupar l’esperit crític i innovador, interioritzar els mecanismes que determinen la presa d’una decisió, i absorbir tot tipus de metodologies ja consolidades com el design thinking o agile.Perquè el directiu pugui generar el major valor possible en una empresa és fonamental que sàpiga el valor del treball en equip, que entengui que és una peça clau en la seva organització i que tingui una visió global de les funcions que desenvolupen els altres membres del comitè de direcció. Un MBA l’aporta les eines adequades per maximitzar les possibilitats d’èxit en el camp professional. Avui dia, la diferenciació acadèmica ve determinada pels MBA. Un bon MBA ha de proporcionar cinc valors afegits: coneixements útils, experiència, habilitats, valors i actituds adequades als entorns professionals actuals, una millor xarxa de contactes i un títol de prestigi que doni major visibilitat al teu CV en el mercat laboral.
JORDI GARRIDO
JOAN R. ALABARTXAVIER AMORESMERCEDES RODRÍGUEZ
Director de l’MBA (Àrea de Management) de La Salle-URL.Director de l’MBA de la URV.Director de l’MBA de la Universitat de Girona.Directora de l’MBA de la Universidad Complutense de Madrid.
monempresarial-001_jordi-garridomonempresarial-001_joan-r-alabartXavier Amoresmonempresarial-001_mercedes-rodriguez
Prepara els professionals per ocupar una alta direcció, orientats a resultats, però amb una visió integradora i humanista. L’MBA de La Salle incorpora la metodologia Grow Through Experiences (l’aprenentatge a través de l’experiència) creada per psicòlegs i experts en gamificació i habilitats directives. Per a un directiu, adquirir coneixements i habilitats rellevants en gestió i lideratge és quelcom tan bàsic com respirar. Ara bé, si volem tenir èxit en l’economia del coneixement, cal saber molt bé qui som i qui no som: les nostres fortaleses, limitacions i valors. Avui dia, l’assignatura més important de l’MBA probablement sigui: jo, directiu.Un MBA és una formació pràctica i transversal en tota l’organització empresarial. En aquest sentit, és una immersió personal i professional intensiva per adquirir una sòlida formació en competències en les àrees clau que cal dominar en una companyia, així com en les habilitats, la visió estratègica i les capacitats de lideratge i innovació que els directius d’avui necessiten.Els estudiants de l’MBA que tinguin un perfil d’ADE rebran una visió molt pràctica de l’empresa, complement fonamental a la seva formació. Per aquells que tinguin un perfil més divers, se’ls obrirà un món nou cap al coneixement de l’empresa en termes generals. Per últim, els directius hi trobaran una eina per estar en constant reciclatge i millorar en la presa de decisions.

Enviar Comentari