Revista d'Anàlisi Plural

Entrevista a Jordi Guix Armengou, degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

0

Jordi Guix, al cadpdavant del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya des de 2013, ens parla d’energies renovables, robòtica, el Pacte Nacional per a la Industria i l’Agència de Qualificació Professional de l’Enginyeria.

Text: Neus Duran   Fotos: Cedides


Quin balanç fa d’aquest any i mig com a degà? A quins reptes s’enfronta el Col·legi?
Entre els punts més remarcables, treballar per la unió de tots els enginyers, sigui quina sigui la seva especialitat i nivell, en una sola entitat com les que existeixen a Europa. I també volem posar molt més en valor tot allò que l’enginyeria aporta a la societat; perquè als seus ulls, els enginyers som invisibles. La societat es relaciona amb l’enginyeria mitjançant els seus productes o serveis, sense estar en contacte directe amb els enginyers i enginyeres que posen cada dia la tecnologia al seu servei.

“La robòtica presenta noves oportunitats laborals, més seguretat i un increment de la productivitat”

Els enginyers industrials catalans tenen un alt valor competitiu? Quins punts forts tenim?
Quan parlem amb empreses multinacionals catalanes que contracten enginyers de diferents països, sempre ens diuen que prefereixen contractar a un enginyer català, ja que la majoria té una base de coneixement tan àmplia que els permet adaptar-se i assumir molt millor qualsevol canvi tecnològic. El nostre punt fort és, per tant, aquesta base sòlida de coneixements transversals, que s’adquireixen amb els estudis d’enginyeria a Catalunya. Els enginyers catalans som molt competitius arreu on anem, però potser ens falta creure’ns-ho, saber-ho explicar i fer-ne molta més difusió.

Jordi Guix Armengou, degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de CatalunyaParlant de difusió… Des del col·legi es fomenten projectes de networking a països com la Xina…
Efectivament. Arran d’un article publicat a la nostra revista d’un enginyer que treballava a la Xina, es va crear un grup de treball format per enginyers interessats en aquest país o que ja hi treballaven. Van crear un butlletí d’informació i n’ha sorgit la figura de l’enginyer corresponsal a la Xina, així com dues delegacions a Hong Kong i Shanghai, com a referència per als enginyers d’aquelles àrees. Ens plantegem fer el mateix a diferents països i amb d’altres col•legis d’enginyers.

I a Catalunya, quina solució veu a la desindustrialització? Què es pot fer des del Col·legi per revertir aquest procés?
Estem verdaderament preocupats i, alhora, tenim una gran oportunitat. Participem molt activament amb els sindicats, organitzacions patronals i universitats en el Pacte per a la Indústria a Catalunya. Voldríem una política industrial catalana que anés més enllà de la legislatura, aconseguir un Pacte Nacional per a la Indústria. Per això, treballem per transformar el Pacte per a la Industria en un think tank permanent on les entitats participants puguin promoure debats permanents sobre la indústria a Catalunya per aconseguir un consens sobre una política industrial que doni millor seguretat jurídica a les empreses i garanteixi millor la quantitat i qualitat dels llocs de treball. Els canvis tan accelerats de la tecnologia i la globalització de la informació ofereixen grans oportunitats per a un país tan competitiu com el nostre. Tenim grans actius, però ens falta saber sumar i ser molt més eficients en un marc regulador que doni visió d’un futur immediat i garanteixi jurídicament que les inversions al nostre país tenen recorregut.

Un d’aquests actius són les energies renovables. Quina valoració fa de la política energètica i, en concret, de l’eòlica?
Mostrem la nostra preocupació pel risc que es paralitzin les energies renovables, en concret l’eòlica i la fotovoltaica. Seguim esperant una política energètica de futur clara i decidida, en la qual les renovables han de tenir una contribució important en la millora de la competitivitat d’empresa i un estalvi en els costos de tots els usuaris. Desitgem que les administracions realitzin una regulació de les energies renovables que permeti la seva aplicació en els camps de l’eficiència energètica, l’autoconsum i la generació distribuïda, de manera que les renovables aportaran un valor afegit al progrés de la societat i contribuiran a que l’R+D+i del camp energètic, i la seva aplicació en projectes concrets, generi activitat econòmica. El mix energètic és important.

“Treballem per transformar el Pacte per a la Industria en un think tank permanent (…) per aconseguir un consens sobre una política industrial que doni millor seguretat jurídica a les empreses i garanteixi millor la quantitat i qualitat dels llocs de treball.”

Resum Col·legi d’Enginyers Industrials de CatalunyaPel que fa a la robòtica, en quins àmbits hi veu possibles aplicacions? Vostè ha treballat en el camp de la salut, es preveu molta innovació en aquest i altres sectors?
Hi creiem tant que tenim un Grup de Treball dedicat a la robòtica. La robòtica és el present i el futur, presenta noves oportunitats laborals, més seguretat i un increment de la productivitat. És part de l’eficiència productiva i els nous treballadors de les manufactures hauran d’estar més capacitats amb un major nivell de coneixement tècnic per dissenyar, integrar, operar i donar manteniment. Estem vivint moments molt interessants en el traspàs de la robòtica des de l’àmbit industrial cap al món dels serveis. En salut, retail i turisme comencem a veure solucions robotitzades.

Què opina del desplegament de l’Agència de Qualificació Professional de l’Enginyeria?
L’agència d’àmbit estatal, que actualment agrupa 14 col·legis professionals amb 50.000 enginyers, ofereix als professionals la possibilitat d’obtenir un certificat professional basat en la seva formació i experiència. Hi ha un primer nivell d’implantació amb èxit, un segon nivell és el de l’estandardització, i un tercer és la xarxa d’empreses associades a les nostres institucions i que segurament serà la millor base per implementar-ho tot. Jo diria que no hi ha gaire consciència del que ens vindrà en pocs anys. La confusió amb la gran quantitat de titulacions i màsters serà molt gran. Nosaltres ens hem avançat. El que ara estem iniciant, d’aquí a poc serà totalment necessari, com ja passa en altres països. A més, cal dir que Bolonya, en lloc de facilitar-ho tot, ho ha complicat molt i molt; per això l’Agència serà de cabdal importància en molt poc temps.

“Seguim esperant una política energètica de futur clara i decidida, en la qual les renovables han de tenir una contribució important en la millora de la competitivitat d’empresa i un estalvi en els costos de tots els usuaris.”

Enviar Comentari