Revista d'Anàlisi Plural

És el moment de prendre decisions estratègiques a les empreses?

0

Portem set anysmon-empresarial-005-xavier-pascual de canvi de cicle. Veníem d’una llarga bonança i ens hem adaptat com hem pogut a una realitat econòmica ben diferent, on els canvis i la gestió de la incertesa han estat una constant.

 
Xavier Pascual Batalla. Economista i professor associat a la Universitat Abat Oliba CEU.


 
Durant aquest període les empreses s’han vist obligades a ser “flexibles” i han hagut d’enfrontar reduccions de personal i d’endeutament, adoptar una visió més financera, revisar la cartera de productes i/o serveis, i aplicar múltiples tàctiques comercials. Ara, després d’aquest llarg i costós procés d’adaptació, potser és el moment de reflexionar, alçar la vista i prendre decisions estratègiques pensant en el futur.

La situació actual dels mercats ens condueix a la gestió del curt termini. Però és correcte i sostenible aquest enfocament si tenim en compte un horitzó temporal més llarg? Si ens preguntem si és el millor moment per prendre decisions estratègiques, segurament trobarem bones excuses per a no fer-ho: incertesa, volatilitat dels mercats, etc. Però també hi ha oportunitats: cal tenir clar quin és el nostre model de negoci, identificar les palanques i establir quines seran les línies estratègiques on farem focus per consolidar i fer créixer l’empresa.

La gestió del curt termini consisteix en aplicar la tàctica. Hem de tenir una estratègia clara que ens aporti credibilitat a llarg termini, doncs l’objectiu és aconseguir el reconeixement del nostre client del futur. Ja no podem pensar només en les promocions. La hipersegmentació basada en crear, recopilar i creuar dades serà bàsica, però no valdrà per si sola, sinó que caldrà aplicar una estratègia basada en el posicionament dels nostres productes. Els consumidors també hem après d’aquesta crisi, i volem productes i serveis personalitzats, amb autenticitat, amb valor afegit i funcionalitat.


Així doncs, hem de ser flexibles i centrar-nos en allò que sigui rendible i alhora identificable amb la nostra visió. Per tant, és aconsellable analitzar els diferents escenaris tenint en compte totes les variables i preveure els canvis de paradigma que es puguin produir i com afectaran als nostres mercats. Quina part del futur creixement serà orgànica i quina per innovació són factors clau que s’han d’establir al pla estratègic. El creixement disruptiu (productes nous per a mercats nous) i l’evolutiu (productes actuals per a clients nous) han de tenir-hi un pes important. En definitiva, calen empresaris i directius disposats a assumir el risc de prendre decisions pensant en el mitjà i llarg termini, si no, el mercat els pot deixar fora.

Enviar Comentari