Revista d'Anàlisi Plural

Entrevista a Carles Ayats, president de la delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç de Barcelona

0

La delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç de Barcelona té al seu davant diversos reptes que haurà d’afrontar de la mà del seu nou president, Carles Ayats, que va rellevar Rosa M. Lleal fa només unes setmanes i amb el qual hem parlat en aquesta entrevista. Tanmateix, sembla que les línies d’actuació estan ben definides. Entre elles: donar suport als interessos generals de l’economia del Vallès Oriental i oferir serveis a les empreses, sobretot en termes d’internacionalització i formació.

 
Text: Redacció   Fotos: Cedides
 


La delegació treballa per acabar amb l’atur juvenil a la comarca a través del Programa de Garantia Juvenil i també gràcies a la col·laboració d’altres entitats, com ara el Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental.
La delegació treballa per acabar amb l’atur juvenil a la comarca a través del Programa de Garantia Juvenil i també gràcies a la col·laboració d’altres entitats, com ara el Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental.
Des de l’abril d’enguany que és el president de la Cambra. Quines han estat les seves primeres impressions ocupant aquest càrrec?
Han estat uns dies intensos atenent als mitjans de comunicació i duent a terme entrevistes amb ajuntaments i altres organitzacions. D’altra banda, el relleu en la presidència de la delegació s’ha realitzat de forma molt natural i hi ha una continuïtat en el Consell. Aprofito per agrair la tasca feta pels meus companys i per l’anterior presidenta, Rosa M. Lleal, qui continuarà formant part del Consell de la delegació.

I quines creu que són les prioritats de la comarca a hores d’ara?
Les majors prioritats són l’ocupació i consolidar el creixement econòmic de les empreses del Vallès Oriental. Amb aquest objectiu, la Cambra treballa en dos eixos: donar suport als interessos generals de l’economia de la comarca i oferir serveis dins l’àrea de la internacionalització, la formació i el Programa de Garantia Juvenil.

Parli’m del Programa de Garantia Juvenil de la Cambra. De quina manera apropeu els joves a les empreses?
La Cambra de Comerç de Barcelona gestiona des del juny de l’any passat el Programa de Garantia Juvenil adreçat a nois i noies d’entre 16 i 29 anys que no estudien ni treballen. Es tracta d’un programa que ofereix formació específica, gratuïta i de qualitat als joves, orientada a facilitar la seva incorporació en el món laboral. A tota la Cambra de Barcelona ja són 1.800 els joves que s’han inscrit al programa. En concret, 1.400 han fet l’orientació laboral, 800 han seguit la formació en competències i un 75% d’aquests han seguit la formació específica.
A la delegació i als punts de servei també estem treballant molt activament amb 220 joves participant en el programa. Hem impartit 11 formacions en competències bàsiques i orientació laboral i vuit formacions específiques. Actualment més de 50 joves estan rebent formació dins l’àrea d’auxiliar de cuina i tècniques de pastisseria i operacions bàsiques de restaurant i bar, en col·laboració amb el Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental.

“L’ocupació i la consolidació del creixement econòmic de les empreses són una prioritat a la comarca”.

Què ha suposat per a la Cambra la posada en marxa de cursos de formació per a empreses a Can Muntanyola? Quan es va iniciar aquesta col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers?
La delegació de la Cambra al Vallès Oriental sempre ha treballat al costat de les entitats de promoció econòmica dels ajuntaments. Mostra d’això són els punts de servei que tenim a Mollet del Vallès i Sant Celoni, fruit de la col·laboració amb els ajuntaments d’aquestes poblacions. En el cas concret de Granollers aquesta col·laboració amb l’ajuntament es va materialitzar amb la posada en marxa del Centre de serveis a les empreses de Can Muntanyola, el 2012, que ha permès unir sinèrgies i ha esdevingut un punt de referència per a l’emprenedoria i l’empresa de Granollers i de la comarca. Malgrat la crisi, l’oferta formativa de la delegació de la Cambra ha experimentat un creixement exponencial en els darrers anys, recolzat sens dubte per la qualitat de la nostra oferta formativa i pel marc immillorable que ofereixen les instal·lacions de Can Muntanyola.
mon-empresarial-006-carles-ayats
Quin és el procediment quan un emprenedor té una idea de negoci? Com ajudeu al llarg de les diverses etapes de construcció d’una empresa?
La delegació de la Cambra al Vallès Oriental és Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Això, juntament amb la col·laboració dels diferents tècnics en emprenedoria dels ajuntaments i d’altres entitats com SECOT, ens permet donar una atenció global a l’emprenedor. A la delegació tramitem l’alta d’autònoms en 24 hores i la constitució d’empreses en 48 hores. No es cobra res per la tramitació i en el cas de les societats limitades les constitucions que es tramiten a través del PAE es beneficien d’uns aranzels notarials i registrals molt reduïts.
Un cop donada d’alta l’activitat, a la Cambra també podran tramitar els registres de la Generalitat vinculats a la seva activitat específica i presentar la documentació per accedir als ajuts vigents en aquell moment. Més endavant, també estarem allà per assessorar-los en Comerç Internacional, si ho necessiten, i oferir-los formació de qualitat. Com pots veure és una assistència global a l’emprenedor.

“[Al Vallès Oriental] s’han de millorar les infraestructures i la comunicació ferroviària i per carretera, i també cal potenciar la internacionalització i l’especialització”.

Què fa la Cambra per pal·liar els danys que ha patit el teixit industrial i empresarial de la comarca a causa de la crisi?
mon-empresarial-006-valles-orientalPotenciar la formació i l’exportació com a eines imprescindibles per al futur de les empreses, acostant i simplificant, des de les nostres oficines, els tràmits amb l’administració a la comarca; formant els joves dins el Programa de Garantia Juvenil per lluitar contra l’atur, i també donant veu als empresaris davant les institucions i el govern.

Per últim, quins són els eixos en els quals ha de treballar (i invertir) més el Vallès Oriental per potenciar els seus punts forts?
En primer lloc, s’han de millorar les infraestructures i la comunicació ferroviària i per carretera. D’altra banda, cal potenciar encara més la internacionalització i impulsar un tipus de formació més especialitzada per atendre les necessitats de cada empresa. I no ens oblidem de l’economia digital; fa falta que les nostres empreses aprofitin les oportunitats que aquesta tendència està generant gràcies al desplegament total de la fibra òptica als polígons de la comarca.

La internacionalització, també present al Vallès Oriental

Ja fa anys que la internacionalització es consolida com a motor fonamental de la recuperació econòmica a Catalunya. Parlem d’un canvi estructural, reflectit en l’augment del pes de les exportacions de béns i serveis sobre el PIB (del 30,3% el 2005 al 37,7% el 2013) i, molt especialment, en l’augment del nombre d’empreses exportadores regulars, que van assolir un màxim històric de gairebé 16.000 empreses l’any 2014. Per aquest motiu, les cambres catalanes han volgut donar a la internacionalització el protagonisme que li pertoca a través del Pla d’Acció Internacional, que contempla 51 accions a 91 països, amb Àfrica i Orient Mitjà com a destinacions principals. Segons la mateixa entitat, es preveu que més d’11.000 empreses del Vallès Oriental es puguin beneficiar d’aquesta estratègia.
mon-emrpesarial-006-internacionalitzacio--valles-oriental

La formació a Can Muntanyola

Per a la delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç de Barcelona la formació contínua dels promotors empresarials, futurs empresaris i de les empreses de nova creació és un factor clau per a la consolidació de les companyies de la comarca. Per això, la delegació juntament amb Granollers Mercat programa periòdicament tallers, jornades i seminaris gratuïts, normalment de curta durada (entre dues i quatre hores), sobre una temàtica específica. Les activitats es duen a terme a Can Muntanyola, centre de serveis a les empreses del Vallès Oriental.

Enviar Comentari