Revista d'Anàlisi Plural

Deute i esperança de vida empresarial, una relació estreta

0

mon-empresarial-006-decaleg-experts-gestio-oriol-amat

Les empreses, en general, no viuen massa temps. Molts estudis conclouen que un cop superat el primer any, la seva esperança de vida mitjana està entre els 10 i els 15 anys. És important superar el primer any, perquè al voltant del 75% de les empreses tanquen abans de complir 12 mesos. Entre les causes d’aquesta elevada mortalitat hi ha la manca de finançament per a tirar endavant el projecte.

 
 
 
Oriol Amat. Catedràtic de la UPF, economista i president de l’ACCID.


 
Com menys deute té una empresa, més esperança de vida té aquesta. Això es pot explicar per diferents motius, ja que un menor endeutament implica:

– Més independència dels creditors. Així, els accionistes tenen més control de l’empresa i eviten estar en mans de bancs i altres creditors.

– La gerència es pot concentrar en el que és més important: satisfer als clients amb bon producte i bon servei, satisfer als empleats amb una relació en la que tots guanyin i satisfer altres parts interessades (accionistes, societat…).

– Menors tensions financeres motivades per venciments de préstecs que no es poden atendre.

– Menors despeses financeres i, per tant, més beneficis.

– Menors temptacions de maquillatges comptables per donar una imatge més interessant per als creditors. No és casualitat que els grans escàndols comptables acostumen a afectar a les empreses amb més endeutament.

– Menys risc de tancar quan cauen les vendes. Un exemple: les empreses que han resistit millor en aquests darrers anys tenien pocs deutes l’any 2008, quan va començar la crisi.


En línies generals,mon-empresarial-006-gestio-oriol-amat és recomanable que el deute no superi el 60% de totes les inversions que fem. La resta del finançament ha de provenir dels accionistes i dels beneficis generats. De tota manera, l’endeutament és necessari, tant en la fase de creació com en la de continuació i en l’expansió posterior. En molts casos és l’única manera de créixer a causa de la manca de recursos del socis, però es imprescindible controlar-ho bé per a evitar ensurts.

Enviar Comentari