Revista d'Anàlisi Plural

Avaluació de la recerca (R+D)

0

mon-empresarial-006-jordi-mas

En l’economia del coneixement, l’R+D és la principal activitat que genera valor afegit. En una situació de recursos escassos cal que esmercem el finançament públic de l’R+D amb la màxima eficàcia i eficiència. Hem de tenir a punt sistemes per a l’avaluació de l’R+D.

 
 
 
Dr. Jordi Mas. Director executiu d’AGAUR.


 
L’avaluació de l’R+D és una eina indispensable de la política científica ja que contribueix a la presa de decisions sobre el funcionament dels programes en curs. A la vegada, una correcta avaluació de l’R+D ha de donar plenes garanties al finançament privat, més focalitzat en la cerca de resultats comercialitzables.

Dels procediments existents, el més àmpliament utilitzat per les agències avaluadores del món és el panel d’experts o peer review. Es basa a recavar l’opinió qualitativa d’experts del tema en qüestió sota uns criteris objectius. Permet incorporar l’experiència acumulada dels avaluadors en la presa de decisions.

En el cas de Catalunya, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) disposa d’una base de dades de més de 5.000 avaluadors, tant nacionals com internacionals, experts en tots els àmbits del coneixement. De manera informatitzada recull les opinions i els consells dels avaluadors seleccionats sobre els processos en marxa. Totes les avaluacions es documenten seguint un procés normativitzat i rigorós.

Les noves tendències en avaluació provenen de la capacitat tecnològica d’accedir i analitzar grans quantitats de dades que superen els mètodes bibliomètrics tradicionals, contribuint així a complementar la informació que tenen els experts a l’hora d’avaluar. En un altre sentit, recavar l’opinió del públic en general sobre els projectes pot contribuir a reforçar la comunicació científica envers la promoció de la funció social de la ciència.


L’avaluació de l’R+Dmon-empresarial-006-idees-innovacio és una activitat complexa. Com a eina indispensable en la definició i execució de l’estratègia d’R+D, ens permet garantir que els programes en curs compleixen els objectius fixats. Però, a la vegada, s’ha de tenir present que l’impacte immediat de l’R+D té caràcter intangible i que els seus beneficis reals no es materialitzaran fins passats anys.

Enviar Comentari