Revista d'Anàlisi Plural

Correus electrònics i estrès laboral

0

Els empleats dediquen al voltant de 13 hores a la setmana a la missatgeria electrònica. Suficient perquè nombrosos estudis sostinguin que un gran volum de missatges, les interrupcions que provoquen en les tasques i processos laborals, i la possibilitat d’enviar i rebre correus electrònics relacionats amb el treball en qualsevol moment i lloc, ajuda a crear-los una sensació de sobrecàrrega i estrès.

STEFAN GRÖSCHL. Professor del Departament de Gestió d’ESSEC Business School.


Si bé és cert que s’han formulat múltiples recomanacions per combatre l’estrès associat a la missatgeria electrònica -des de la introducció de filtres al correu electrònic fins al treball off-line-, aquestes són sovint ignorades o, simplement, no funcionen per a la majoria d’empleats. I és que les organitzacions i els seus directius fracassen a l’hora de reconèixer com les normes socials i la lectura que fem d’elles, l’estructura laboral i la temporalitat en els fluxos de treball reforcen la sensació de saturació i estrès que afronten els treballadors a causa dels correus electrònics.
L’estrès real no està relacionat amb el volum de correus electrònics als quals fem front, però sí amb l’ansietat de quedar-nos endarrerits, de perdre el control de les nostres responsabilitats o de passar per alt un missatge important a causa d’un filtre o una safata d’entrada plena a vessar. En aquesta línia, mentre que l’asincronia d’un correu electrònic ofereix a l’empleat la possibilitat de respondre quan a aquest li vagi millor, les expectatives culturals el pressionen perquè contesti immediatament. A més, com cada vegada es treballa més en diferents zones horàries o en equips geogràficament dispersos, és complicat per als treballadors respondre els correus electrònics a mesura que arriben. Per tant, els missatges acumulats abans o després de l’horari laboral també són culpables de l’augment d’aquest sentiment de sobrecàrrega de correus electrònics i d’estrès.


Si les organitzacions i els seus directius volen corregir el sentiment d’estrès dels treballadors provocat per la sobrecàrrega d’e-mails, han d’afrontar les seves ansietats, els criteris o normes que han assumit i el flux de comunicació diària que s’escapa del seu control.

 

 

 

Enviar Comentari