Revista d'Anàlisi Plural

Afrontar la revolució digital: guia per a líders

0

Les innovacions tecnològiques específiques introduïdes per la revolució digital són transcendentals a causa del seu impacte acumulatiu en les empreses i en les organitzacions. El digital és negoci i les empreses són digitals. Desafortunadament, s’està revelant una fractura: els principals líders corporatius no estan dirigint suficientment la digitalització de les seves organitzacions.

Liri Andersson. Conferenciant convidada d’INSEAD i fundadora de This Fluid World. 

Ludo Van der Heyden. Professor titular de Corporate Governance i professor de Technology and Operations Management d’INSEAD.


El viatge digital d’una empresa ha de començar amb una comprensió profunda i fonamentada de com la digitalització afecta l’entorn extern. Aquesta visió i valoració és clau, ja que determina la direcció del pensament i l’acció. A continuació, cal establir clarament quina és la definició del significat “digital” per a l’organització. Només llavors poden avaluar-se i ajustar-se, si cal, la idoneïtat de la missió de l’empresa, així com els seus models i mètodes de negoci.

En lloc de buscar un model de referència que les guiï a través de la digitalització, les empreses han de definir el seu propi full de ruta digital. Aconseguir-ho amb èxit requereix portar la consciència i capacitats digitals a un nivell de col·laboració més gran que l’actual, tant interna com externament (públic inclòs), on en el seu nucli la digitalització ha de ser recolzada per la cultura corporativa d’una empresa.

L’estratègia de negoci en l’era digital s’ha de convertir en un procés continu en el qual la formulació i l’execució de l’estratègia passi simultàniament, idealment en un circuit de retroalimentació constant. La velocitat i la complexitat de la presa de decisions digitals significa que les dades tenen un paper cada vegada més estratègic. Planificar la disrupció implica explorar nous models de negoci i fluxos d’ingressos, sense tenir gaire temps per explorar i planificar. Les organitzacions hauran de llançar ambiciosos experiments d’exploració i validació, i aprendran a recopilar ràpidament nova informació per als seus equips.


Perquè les empreses puguin sobreviure a la revolució digital, és necessària una remodelació, quan no una disrupció, de la funció de lideratge, on les juntes directives i els executius s’assegurin que la capacitat de comprendre, adaptar-se i canviar s’integra en el teixit mateix de l’organització, començant per la cúpula directiva. Per ajudar a l’alta direcció a entendre aquest procés i posar-se al dia, l’informe Directing Digitalisation: 11 Guidelines for Boards and Executives presenta implicacions estratègiques i ofereix recomanacions per al lideratge corporatiu.

Enviar Comentari