Revista d'Anàlisi Plural

Perspectiva del trimestre: Previsions econòmiques per enguany

0

mon-empresarial-005-joan-tugoresA principis del 2017, tant el Fons Monetari Internacional com el Banc Mundial han publicat documents d’actualització de les seves previsions econòmiques.

Joan Tugores Ques. Catedràtic d’Economia de la UB.


fmi: Entre els trets destacats que durant l’any 2017 caldrà seguir per valorar si es ratifiquen o alteren, cal recalcar:

  1. Una dosi d’incertesa més elevada que en altres anys, no només –i no tant– per causes econòmiques sinó polítiques. En particular les anomenades hiperincerteses (per part del professor Eichengreen) sobre la política dels Estats Units i les respostes d’altres països, a més del preu del petroli i de contingències geopolítiques.
  2. Un to lleugerament a l’alça de les previsions del conjunt de l’economia mundial, que deixarien 2016 com un any de mínim creixement des del 2012, subjecte a les esmentades incerteses.
  3. Una expansió a curt termini més important als Estats Units que en d’altres països avançats, inclosa la zona euro.
  4. Una desacceleració suau a la Xina compensada per altes taxes de creixement a l’Índia i millors perspectives en altres llocs, inclosa l’Amèrica Llatina, que conduirien a l’alça al conjunt de les economies emergents i en desenvolupament.
Font: FMI, actualització del World Economic Outlook, gener del 2017.

BM: Pel que fa a les previsions del Banc Mundial, aquestes van substancialment en la mateixa línia. La figura adjunta mostra l’evolució segons aquest organisme tant del conjunt de l’economia mundial com dels dos importants grups dels països avançats, d’una banda, i les economies emergents i en desenvolupament, de l’altra. Una dada que destaca i que caldrà seguir per veure si es confirma (o no) és que el diferencial de creixement en favor del segon grup, que va ser molt notable abans de la crisi i que des del 2012 es venia reduint, hauria arribat a un mínim els anys 2015-2016 per tornar a eixamplar-se des del 2017. De nou, les dimensions econòmiques i geopolítiques associades a aquestes dades s’entrecreuen.

Font: Banc Mundial, Global Economic Prospects, gener 2017.

Llegeix també: El final de la globalització?

Llegeix també: Infografia: Exportacions i PIB, una relació de pes

Enviar Comentari