Revista d'Anàlisi Plural

Estem preparats per al moment actual?

0

Per molt de prestigi que tingui la marca de referència, avui dia els joves no volen treballar en empreses “convencionals” que continuen fent com en el passat. Però què podem oferir realment als millennials des del departament de RH?.

SÍLVIA VÍLCHEZ. Directora de Persones a Interim Manager.


D’una banda, hi ha els defensors de donar-los tot allò que demanen sí o sí si volem adaptar-nos als nous temps i, d’altra banda, els partidaris que afirmen que no hem de sucumbir a aquesta “pressió” d’un dels col·lectius (les empreses en tenen tres o quatre més simultàniament) ja que, d’aquesta manera, estem perpetuant un estil de fer poc tolerant a la frustració i no ensenyem a aquestes generacions que la vida és un win-win, on tots, en tot moment, hem de cedir, adaptar-nos i tenir paciència. Seria aquest un enfocament d’empresa com a instrument socialitzador i normalitzador.

Aquest segon grup de professionals de RH (o de gestió de persones) diu que, en última instància, tots, en iniciar la nostra vida professional, hem hagut de fer i estar en entorns i feines que potser no ens omplien del tot en alguns moments, i ens hem hagut d’adaptar a les seves regles, normes o polítiques. Reivindiquen, per tant, un estil centrat en la paciència, l’ordre i l’estabilitat. I critiquen que sembli que tot el que ve de les noves generacions hagi de ser millor, quan realment no és així, diuen. Per a ells, seria un error sotmetre’ns a aquesta pressió “social” on sembla que “si no ets mig millennial” ja no serveixes, i on les generacions més grans poden arribar a tenir o sentir una pressió molt forta i por respecte d’aquest discurs.

Els que opinen, per contra, que les noves generacions impulsaran una transformació real i profunda del món del treball, adverteixen que negar aquesta evidència ens impedeix anticipar-nos a una realitat constatable.

La discussió està servida i el sector requereix d’un profund debat per anar més enllà en tots aquests plantejaments. Vivim moments apassionants en transformació organitzativa en què cal treballar amb coherència, ètica, bon govern, diversitat i vetllant per la innovació, però també per l’equilibri i la integració de la vida personal i professional. I són els joves els que ens en mostraran el camí. Del resultat de tot aquest treball de reflexió i adaptació a la funció en sortirem enfortits, actualitzats, adaptats i amb major capacitat de contribuir funcionalment a les organitzacions i al desenvolupament personal i professional dels treballadors/es.

Enviar Comentari