Revista d'Anàlisi Plural

La Formació Professional, clau d’ocupació i generació de riquesa pel teixit empresarial

0

 Celebrada aquest divendres 22 de març dins el marc del Saló dels Màsters i Postgraus, Futura, aquesta és la VI Jornada que organitza Món Empresarial.
  Silvia Miró, directora de Polítiques d’Ocupació i Formació de PIMEC, ha parlat dels reptes compartits de l’FP, i Guillem Salvans, responsable de Catalunya de la Fundació Bertelsmann, ha abordat l’èxit de les empreses formadores via FP Dual. Per la seva banda, Antonio Ruiz, director-gerent del Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme, i Iban Cid i Juncosa, president del Gremi d’Arts Gràfiques de Catalunya, han exposat els respectius casos d’èxit d’aquesta modalitat de formació.
  Laura Pons, editora de Món Empresarial, ha estat l’encarregada d’inaugurar l’acte que s’ha celebrat al Palau de Congressos de Barcelona Recinte Montjuïc de Fira de Barcelona i que ha estat moderat per Neus Pons, directora gerent de la Fundació BCN Formació Professional. Fabián Mohedano, president del Consell Català de Formació Professional, ha clausurat la trobada.


 
Barcelona, 22 de març de 2019. – En col·laboració amb Fira de Barcelona, Món Empresarial ha organitzat dins del marc de Futura, el Saló dels Màsters i Postgraus, la seva VI Jornada professional. Enguany, la trobada amb representants del món empresarial i de l’Administració, associacions, col·legis professionals i institucions ha volgut posar el focus en la importància de la formació professional com a element que contribueix a la construcció d’una economia sòlida i innovadora al territori. Així, sota el títol “La Formació Professional, clau d’ocupació i generació de riquesa pel teixit empresarial”, ha reunit al Palau de Congressos de Barcelona Recinte Montjuïc de Fira de Barcelona a Silvia Miró, directora de Polítiques d’Ocupació i Formació de PIMEC, Guillem Salvans, responsable de Catalunya de la Fundació Bertelsmann, Antonio Ruiz, director-gerent del Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme, i Iban Cid i Juncosa, president del Gremi d’Arts Gràfiques de Catalunya.

Laura Pons, editora de Món Empresarial, ha estat l’encarregada d’inaugurar l’acte. En el seu discurs ha volgut recalcar la missió de la revista com a espai divulgatiu d’anàlisi i de debat plural, i per això ha instat a l’auditori a mantenir l’interès i la responsabilitat “per no deixar d’aprendre” al llarg de tota la vida.

Tot seguit, ha cedit la paraula a Neus Pons, directora gerent de la Fundació BCN Formació Professional, i encarregada de moderar el debat, que ha iniciat el seu parlament explicant quin ha estat l’origen de la Jornada. En aquest sentit, i atesa la seva ubicació dins una fira de màsters i postgraus, Pons ha insistit que cal posar en valor l’FP per ella mateixa sense barrejar conceptes ni nivells de formació. I malgrat que ara es parli que ha esclatat “la primavera de l’FP”, ha volgut assenyalar la necessitat de tenir certa perspectiva, “ja que perquè sembli tot molt bo, quan abordem l’FP tendim a fixar-nos en Alemanya i en grans empreses, però aquests casos molts cops no són reproduïbles aquí”, ha recordat.

Silvia Miró, directora de Polítiques d’Ocupació i Formació de PIMEC, ha obert la primera ponència de la jornada parlant dels reptes compartits de l’FP i anunciant a l’auditori que un dels més importants és acabar amb els estigmes entorn d’aquesta formació i potenciar que se la conegui, ja que “és un element estratègic davant el repte digital i que pot fer possible la innovació i la transformació de les persones perquè segueixin sent competitives al llarg de tota la vida”. A més, l’FP, ha subratllat Miró, pot contribuir a frenar el desajust que hi ha al mercat de treball entre oferta i demanda; un desajust que es produeix perquè, d’una banda, no s’absorbeixen tants universitaris com s’estan formant i, alhora, es “produeix la paradoxa que davant d’unes taxes d’atur molt elevades, les empreses tenen dificultats per captar el capital humà que necessiten”. En aquest sentit, ha explicat que tenir una qualificació en FP és un factor d’ocupabilitat. I que cal fomentar el vincle amb el món empresarial perquè l’empresa estigui tant en l’origen com en el destí de qualsevol itinerari formatiu: “Hem de tenir en compte què necessita per a incorporar-ho.”

Guillem Salvans, responsable de Catalunya de la Fundació Bertelsmann, ha abordat l’èxit de les empreses formadores via FP Dual, una modalitat de formació que està en marxa a Catalunya des de fa sis anys i que té una penetració en els estudiants d’FP del 8-10%. Salvans ha dividit la seva ponència en tres parts. En la primera, ha definit què és l’FP dual: una modalitat d’aprenentatge en què els espais d’aprenentatge són dos, l’aula i l’empresa, i en alternança, i on l’estada a l’empresa és retribuïda mitjançant un contracte laboral que, ara, però, “no funciona gaire”, ha lamentat. En la segona, Salvans ha exposat què ha de fer una empresa formadora per tenir èxit en la implantació de l’FP dual, i ha conclòs que ha de ser una empresa “implicada amb el seu entorn i amb els centres d’FP del seu voltant” i “que percep l’FP dual com una inversió” i “amb mentalitat sectorial”. Finalment, en la tercera, ha proposat mesures per incentivar les pimes i micropimes que volen fer FP dual. Entre elles, ha plantejat “crear un sistema d’incentius públics” com ara desenvolupar tutors d’empresa mancomunats, com una figura professionalitzada que descarrega l’empresa d’aquesta feina “tan feixuga”.

Qui acaba avui un cicle, té feina l’endemà
Antonio Ruiz, director-gerent del Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme, i Iban Cid i Juncosa, president del Gremi d’Arts Gràfiques de Catalunya, han exposat els respectius casos d’èxit. .


En el cas de Ruiz, ha destacat que “el nostre gremi ocupa el 100% de les persones que tenen ganes d’acabar un cicle d’FP i volen de treballar”, i ha afegit que “fins i tot financem la formació” i “la fem nocturna per a professionals que estan en actiu”. Perquè el relleu generacional a moltes pimes i micropimes és precari i el seu futur està en perill. Per això ells treballen “perquè l’aprenent torni a aixecar aquella il·lusió d’entrar en un sector de baix a dalt”. “A l’empresa s’aprèn i es motiva”, ha insistit Ruiz, que ha subratllat que “l’FP dual és una formació que dona sentit de pertinença i identificació.” Per això, el director-gerent del Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme ha reclamat una reacció immediata i un lideratge de l’Administració per adequar les formacions al mercat laboral i dotar l’FP dels recursos necessaris perquè sigui de qualitat i no quedi obsoleta en un any, “o ens carreguem el teixit industrial del país”, ha advertit.

Quant a Cid, la clau per fer que funcioni l’FP dual és el treball en xarxa entre el centre educatiu (en aquest cas, l’Escola Antoni Algueró) i el Gremi d’Arts Gràfiques de Catalunya (“que aporta 1.300 agremiats amb qui els alumnes poden fer les pràctiques), la indústria (“que ens dona suport i ens cedeix equips i matèria prima”) i les Administracions (“la Generalitat és qui financia la formació reglada i l’ocupacional). A més, comptar amb professorat expert i en actiu al món empresarial que pugui explicar als alumnes com serà la seva feina en el món real és imprescindible.

A continuació, Neus Pons ha donat pas al debat amb l’auditori, durant el qual s’han plantejat qüestions com qui ha d’assumir els costos de l’FP dual o com s’ha de regular la formació en el cas del sector de les autoescoles.

Fabián Mohedano, president del Consell Català de Formació Professional, ha clausurat l’acte anunciant que els centres integrats han de ser el “motor del canvi per a l’FP i el model envers el qual hem de caminar”. I ha explicat que des de l’Administració ja s’està treballant en l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professional que serà un document estratègic que definirà “com visualitzem l’FP en els propers temps”.

 

Programa VI Jornada Món Empresarial 2019

La Formació Professional
Clau d’ocupació i generació de riquesa pel teixit empresarial

10:30 Benvinguda: Laura Pons, editora de Món Empresarial.

PONÈNCIES
Moderadora: Neus Pons, directora gerent de la Fundació BCN Formació Professional.

• 10:40 “Els reptes compartits de la Formació Professional” – Sílvia Miró, directora de polítiques d’Ocupació i Formació de PIMEC.

• 11:00 “FP dual: empreses formadores amb èxit” – Guillem Salvans, responsable de Catalunya de la Fundació Bertelsmann.

• 11:20 “Cas d’èxit del Gremi d’Instal·ladors: de la formació a la ocupació” – Antonio Ruiz, director gerent del Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme.

• 11:40 “Cas d’èxit del Gremi d’Arts Gràfiques: treballar en xarxa és possible” – Iban Cid i Juncosa, president del Gremi d’Arts Gràfiques de Catalunya.

• 12:00 Debat amb l’auditori de referència: empresaris, directius, professionals liberals, degans, presidents i gerents de col·legis professionals, gremis, fundacions, associacions o institucions de Catalunya.

• 12:15 Clausura: Fabián Mohedano, president del Consell Català de Formació Professional.

Món Empresarial
És una revista d’economia i empresa nascuda el 1998. L’any 2015 va canviar de format (de tabloide a revista), va ampliar pàgines (64 a 148) i periodicitat (mensual a trimestral) i des del desembre de 2016 compta amb una doble edició en català i castellà (Mundo Empresarial). Món Empresarial ofereix articles i reportatges d’anàlisi, previsions i tendències d’economia i empresa dividits en tres blocs: Món Global, Món Econòmic i Món Dirigent. La publicació compta en cada edició, a més, amb el testimoni d’experts mundials de reconegut prestigi, firmes internacionals, i entrevistes a Premis Nobels d’Economia, comissaris europeus i CEOs.

Per a més informació:
Món Editorial – Komunica Kit
www.monempresarial.com
monempresarial@monempresarial.com
redacció@monempresarial.com
Tel. 93 737 00 33
@mon_empresarial

Enviar Comentari