Revista d'Anàlisi Plural

Com adequar la plantilla al volum d’activitat post Covid-19

0

Després de la represa de l’activitat un cop iniciada la desescalada post Covid-19, en molts sectors d’activitat, les empreses es trobaran amb una important disminució de la demanda dels productes o serveis que ofereixen.

Carmen Suárez. Advocada i sòcia-gerent a Despatx Suárez.


Possiblement ens trobem amb empreses que tenen una plantilla sobredimensionada respecte de les seves necessitats reals. A més, aquelles que s’hagin acollit a un ERTO de força major es trobaran que durant sis mesos tenen prohibit d’acomiadar.
Per tot això és fonamental per a les empreses que estudiïn tots els mecanismes legals al seu abast per adequar les hores de treball a les seves necessitats de producció reals.
Les empreses disposen de diverses solucions legals:
• Negociar amb els representants dels seus treballadors un ERTO per causes ETOP (Econòmiques, Tècniques, Organitzatives o Productives) mitjançant el qual, de forma temporal, puguin suspendre alguns dels seus contractes de treball o reduir la jornada dels treballadors, que passaran a cobrar una part del seu salari a través de la prestació per desocupació.
• Distribució irregular de la jornada, vulgarment denominada “bossa d’hores”, regulada per l’article 34 de l’ET, així com en alguns convenis col·lectius. A través d’aquest mecanisme, l’empresa pot disposar d’una part de la jornada dels treballadors per distribuir-la en funció de la càrrega de treball.
• Pactes sobre la distribució de les vacances.
• Modificació substancial de condicions de treball: a través d’aquest mecanisme legal, les empreses poden, sempre per causes justificades i respectant les formalitats legals, modificar la jornada, l’horari i fins i tot el salari dels treballadors, tant de forma individual com col·lectiva. Aquesta última mesura no té caràcter temporal, de manera que o bé pot revertir-se quan sigui necessari o seria aconsellable quan la baixada de l’activitat es prevegi més definitiva.

Davant d’una disminució de la seva activitat, especialment quan aquesta es prevegi transitòria o circumstancial, abans de prendre mesures definitives pel que fa a l’ocupació que suposin l’acomiadament dels treballadors, les empreses poden planificar-ne d’altres que permetin mantenir l’equip de treball per a quan l’empresa recuperi el nivell d’activitat anterior a la crisi sanitària.

Enviar Comentari