Revista d'Anàlisi Plural

De VUCA a VI2SCA2S

0

Res com la realitat per imposar-se de forma incontestable a les prediccions saberudes dels éssers humans

Marcos Urarte. Professor convidat del Massachusetts Institute of Technology (MIT) i de la Universitat Nacional de Singapur (NUS).


Afirmava el Global Risk Report del World Economic Forum (Fòrum de Davos) 2020 que el risc principal al qual s’enfrontava la humanitat l’any 2020 era el canvi climàtic. A data d’avui, es pot afirmar, de manera categòrica, que això ja no és així, tot i que ho serà, i per desgràcia, de forma molt ràpida. Nassim Taleb, filòsof i investigador libanès, va formular el 2007 la Teoria del Cigne negre que descriu un succés “altament improbable, gairebé impredictible”, de gran impacte socioeconòmic i que, un cop passat, es racionalitza per retrospecció fent-lo semblar predictible o explicable, per la qual cosa fa la impressió que s’esperava que passés: “Tots som profetes del passat”.

La majoria dels estudis han considerat que la COVID-19 ha estat un “cigne negre”, però jo crec que ha estat per desconeixement d’altres teories complementàries. Les més significatives són les dels “rinoceronts grisos”, els “elefants negres” i les “meduses negres”. Jo catalogaria la COVID-19 com un “rinoceront gris”.

La rapidesa amb què es produeixen canvis d’escenaris i de models de negoci ens obliga a crear organitzacions flexibles, àgils i ràpides, on, a vegades, cal renunciar a algun element per potenciar-ne d’altres. A aquest nou món se l’ha denominat VUCA (acrònim anglès referit a Volatily, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Aquest concepte va ser creat durant la Guerra Freda pels EUA, i fins fa aproximadament set anys, va ser utilitzat exclusivament dins del món militar i en la geoestratègia. Ja fins i tot abans de la COVID-19, van aparèixer algunes variants al voltant del concepte VUCA, com TUNA (Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity) i BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, incomprehensible), entre d’altres. Però, finalment, la realitat, ha fet evolucionar el mot fins originar un nou concepte denominat VI2SCA2S. A VUCA hi hem hagut d’incorporar quatre noves característiques, que són: Immediatesa, Soroll, Acceleració i Simultaneïtat de disparitats.

El món es mou molt més ràpid que els conceptes.

Què caracteritzarà aquesta nova era?
• El deteriorament de les relacions entre els Estats Units i la Xina. Es produirà el parany de Tucídides? Estem assistint al naixement de la “Pax Sínica”?
• Debat globalització vs. deslocalització vs. localització.
• Divergència demogràfica. La meitat el segle XXI serà l’era de l’Àfrica?
• Món hipervigilat. Debat seguretat vs. privacitat.

 

Enviar Comentari