Revista d'Anàlisi Plural

Fintech

0

Fintech és un concepte molt recent que es troba en estat de definició i que s’ha construït mitjançant la fusió dels termes finance i technology.

Text: Juan Carlos Robles. Degà del Col·legi d’Economistes de Màlaga.


La idea bàsica del Fintech és aglutinar aquelles empreses que presten serveis financers a través de les noves tecnologies de la informació, les aplicacions mòbils o el big data, de forma que s’agilitzi i s’optimitzi la manera d’entendre i prestar els serveis financers perquè es minimitzen costos, s’eliminen intermediaris i es proporcionen serveis que, sense el suport tecnològic, no seria possible oferir.
Entre els sectors econòmics en els quals actua el Fintech podem identificar-ne els següents:

 • Banca mòbil
 • Big data i models predictius
 • Compliance
 • Crowdfunding
 • Criptomonedes i monedes alternatives
 • Mercat de divises
 • Gestió automatitzada de processos i digitalització
 • Gestió del risc
 • Pagaments i transferències
 • Préstecs P2P
 • Assegurances
 • Seguretat i privacitat
 • Serveis d’assessorament financer
 • Trading

Estat actual i expectatives
En l’actualitat, aquest nou sector comença a ser una realitat i a consolidar-se de forma progressiva arreu d’Espanya. Algunes de les entitats financeres principals del país, com el BBVA, han establert el seu pol estratègic principal en la transformació tecnològica del seu entorn de treball i de la seva cartera de serveis. Tot el sector financer és, en conjunt, el motor principal que impulsa el Fintech, tant a Espanya com a la resta del món.
El fet que siguin les entitats financeres les que “porten el timó” del Fintech no és casual. Les bondats d’aquesta indústria quant a abaratiment de costos, eficiència en la prestació de serveis o desintermediació del sector estan causant un veritable terratrèmol en l’estructura de l’oferta de serveis financers amb l’entrada de nous competidors al mercat, fet que obliga el sector financer tradicional a reinventar-se per no quedar-ne exclosos.
Si en mirem les xifres, en només tres anys el mercat alternatiu financer ha crescut un 48% i Espanya se situa com a sisè mercat més important de finançament alternatiu, amb una crescuda de 6,3 milions l’any 2012 a 2 bilions l’any 2014. En els últims anys, aquest sector ha assolit una velocitat de creuer amb un creixement anual gens menyspreable: al voltant del 150% respecte l’any anterior.
Quant a la distribució d’aquest sector a Espanya, amb quasi 400 empreses d’aquest tipus, destaquen amb claredat les empreses de crèdit. Després hi figuren les dedicades a pagaments electrònics, que suposen un 15% del total. Les empreses dedicades a inversions i les entitats que ofereixen solucions comptables i fiscals són les que actualment experimenten un creixement més alt. En conjunt, aquestes activitats sumarien més d’un 22% del total del sector.

 

Enviar Comentari