Revista d'Anàlisi Plural

Cooperació 3.0

0

Vivim en un món de grans transformacions. La pandèmia i les crisis financeres, socials, polítiques, mediambientals i humanitàries globals acceleren les demandes socials i propicien un canvi de rols per part d’empreses i ciutadans.

 GERARD VALLS TUÑÓN. Especialista en aliances estratègiques a Save the Children Espanya.


Ens trobem en plena transició ecològica, digital i socioeconòmica marcada per la polarització, les volatilitats d’una economia global més interdependent que mai i per una nova política. El període actual serà crític per dissenyar un futur millor per a les properes generacions.
Aquests canvis travessen el món empresarial amb una tesi clara: s’està gestant una manera diferent d’entendre la col·laboració entre empreses i societat. Una oportunitat per deixar enrere el tick the box, i, per primera vegada, materialitzar conceptes de sostenibilitat gràcies a més inversió sostenible i més prioritat estratègica. En aquest nou escenari, les accions d’RSC deixaran de moure’s exclusivament al servei de la millora de la imatge, l’ajuda al màrqueting o la reducció de les càrregues fiscals per adquirir una funció social envers els grups d’interès en el marc dels ODS.
Com a grup d’interès expert i, en molts casos, veu de la societat, les entitats socials i ONG reuneixen una combinació única de competència tècnica, coneixements, experiència, capacitat local, xarxes i enfocaments provats per fer realitat aquesta visió.

DE L’RSC A LA SOSTENIBILITAT CORPORTIVA
El nou marc europeu per millorar l’informe no financer amb la Corporate Sustainability Due Diligence Directive i la nova taxonomia social suposa un avenç sense precedents perquè Europa lideri la transformació cap a un model econòmic sostenible basat en la lluita contra el canvi climàtic, l’avenç social i la governança. Molts experts vaticinen un tsunami regulador durant aquesta dècada que obligarà les empreses a repensar el seu model de negoci al llarg de tota la cadena de valor.
D’aquesta manera, inversió sostenible i criteris ASG (Ambientals, Socials i de Govern Corporatiu) ja s’han convertit en conceptes molt presents entre els comitès directius. Segons The Wall Street Journal, en el primer trimestre del 2021, es van destinar 21.500 milions de dòlars a fons d’inversió ASG, mentre que Resilience Barometer de FTI Consulting va reportar que, l’any passat, el 87% de les grans companyies espanyoles va incrementar la seva inversió en sostenibilitat. A més, empreses com Mastercard ja vinculen els bons executius a objectius ASG.

LES ONG, L’ALIAT ETERN
Les ONG que han sucumbit a les successives crisis recents s’han vist obligades a repensar el seu model cap a sistemes enfocats en el mesuratge de l’impacte i la traçabilitat, la rendició de comptes, el bid management, la generació de value for money i la cerca de nous marcs de finançament i aliances. Aquests models s’han establert sota la premissa de “we are not for profit, but not for loss” i han anat acompanyats d’uns processos de transformació organitzacional i de cultura interna sense precedents

Les ONG que han sucumbit a les successives crisis recents s’han vist obligades a repensar el seu model cap a sistemes enfocats en el mesuratge de l’impacte i la traçabilitat, la rendició de comptes, el bid management, la generació de value for money i la cerca de nous marcs de finançament i aliances

Enfront de les tres onades de desafiaments actuals (conflictes, COVID-19 i canvi climàtic), les ONG estan aplicant models més eficients, transparents i innovadors, convidant les empreses a treballar conjuntament en tres àmbits. El primer fa referència al lloc de treball, garantint el treball decent i els drets humans dels treballadors a tota la cadena de subministrament. El segon és el mercat, desenvolupant productes i serveis sostenibles per garantir un benestar adequat per als usuaris finals. I el tercer, l’entorn i la comunitat, promovent el desenvolupament socioeconòmic i inclusiu a les comunitats on operen les empreses, especialment a països en vies de desenvolupament.

REVITALITZAR L’ALIANÇA MUNDIAL PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Les empreses europees estan creant o reforçant els seus departaments d’RSC, o bé estan reemplaçant-los per àrees de sostenibilitat. I ho fan ja sigui en solitari o bé aliant-se amb experts per generar canvis a escala. Aquestes col·laboracions deixaran de ser meres transferències de recursos econòmics per esdevenir aliances transformadores i de llarg termini aliniades amb els objectius comercials i de sostenibilitat de l’empresa. Aliances amb potencial per convertir-se en referents en sectors econòmics estratègics que incentivin la mobilització de treballadors i clients i que generin valor compartit.
Aquest nou paradigma arriba, a més, en un moment únic a Espanya, on ha existit una visió tradicionalment assistencialista cap al tercer sector, amb l’aprovació, per una banda, de la nova Llei de Cooperació, que garantirà el 0,7% del PIB a l’ajuda al desenvolupament pel 2030; i, de l’altra, dels fons Next Generation, que suposen una inversió estratègica sense precedents.

Enviar Comentari