Revista d'Anàlisi Plural

Formació en temps d’incertesa

0

Les successives crisis que estem vivint estan canviant el món, afectant la manera com ens interrelacionem, fem negocis i fins i tot ens formem. Si fins no fa gaire hi havia consens pel que fa a considerar que vivíem en un entorn VUCA, fent referència a la volatilitat, incertesa, canvi i ambigüitat (per les seves inicials en anglès), avui hem fet un pas endavant. Ens trobem en un nou escenari que s’ha anomenat com a BANI, un acrònim que en anglès es refereix als moments trencadissos, ansiosos, no lineals i incomprensibles pels quals travessem.

Almudena Eizaguirre. Directora general de Deusto Business School.


Però VUCA i BANI mantenen una constant. I aquesta no és cap altra que la de la necessitat de mantenir actualitzats els coneixements al llarg de tota la vida professional. A la velocitat amb què es produeixen els canvis en la nostra societat, no sembla lògic pensar que allò que una persona va aprendre durant la seva carrera als vint-i-pocs anys segueixi plenament vigent i actualitzat vint o trenta anys després.

Per això, els termes upskilling, però sobretot reskilling, són en aquests moments una màxima imprescindible per mantenir-se en un mercat laboral on ja queden lluny les èpoques en què les etapes de formació, treball i jubilació estaven tan definides.

I en aquest terreny les escoles de negocis hi juguem un paper decisiu. Ens trobem davant del repte de generar el coneixement i el pensament crític necessaris per afrontar el futur; d’investigar i oferir la millor formació adaptada a la nova realitat. Tenim el compromís d’acompanyar els participants dels nostres programes al llarg de tota la seva vida professional i d’estar al seu costat cada vegada que necessiten incorporar noves competències i actualitzar coneixements.

Si la nostra tasca sempre ha estat rellevant, en aquests moments d’incertesa encara ho és més quant al repte de formar i acompanyar empreses i professionals en un món canviant, en un món BANI. Això sí, tot això sense perdre de vista una cosa fonamental que també forma part de la nostra missió i que és la vocació de contribuir, en col·laboració amb altres agents, a un món més pròsper, just i inclusiu.

Enviar Comentari