Revista d'Anàlisi Plural

El treball temporal, una tendència en augment

0
Les necessitats de les empreses per fer front a un mercat cada cop més canviant i exigent han portat a fer de la contractació per durada determinada una eina no tan sols quantitativa, sinó també qualitativa, i amb cada cop més presència en
l’àmbit mundial.

Emma Bouisset

Proporció dels llocs de treball temporals a través d'ETTEn l’actual entorn empresarial la competència és ferotge, de manera que els models organitzatius de producció i les plantilles han d’adaptar-se ràpidament i constantment per fer front als reptes diaris que els llança el mercat. Una manera de fer-ho és mitjançant la contractació temporal, una modalitat de treball molt arrelada a països com el Regne Unit, Austràlia o els Països Baixos però que cada cop es practica més arreu i en més sectors; també al nostre país. A tall d’exemple, el passat mes de juny, gairebé el 91,5% dels nous contractes de treball que es van signar a tot l’Estat s’encabien en aquesta modalitat, segons dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social. Una fet que, si bé té una lectura positiva perquè comporta la creació d’ocupació, com tota moneda, ofereix dues cares, i la negativa és que els principals sindicats consideren que l’increment de la temporalitat és un símptoma més de l’empitjorament de la qualitat del treball.

Percepció positiva
Tot i així, empreses i treballadors no veuen de mal ull les feines de durada determinada, tal com conclou l’informe Cómo ve el mundo la contratación temporal y el interim management, publicat recentment per la consultora de RH Page Personnel i que analitza quina és la percepció del treball temporal per part d’ocupadors i professionals de 17 països. Segons l’informe, quatre de cada cinc empresaris enquestats les consideren una opció positiva o molt positiva (tres de cada quatre, en el cas espanyol) i gairebé un 60% dels treballadors (51% a Espanya) qualifiquen les seves experiències amb la contractació temporal de positives o molt positives.
Les raons d’aquesta bona premsa? Per a les empreses, el fet que aquest sistema de contractació els aporta, sobretot, flexibilitat i és una solució eficaç que permet fer front a necessitats d’ocupació a curt termini (per exemple –i sobretot- per cobrir baixes). A més, fa possible de trobar els candidats més idonis per a vacants que, posteriorment, es convertiran en llocs de feina fixos.

El contracte temporal, a banda de flexibilitzar la contractació en permetre ajustar el nombre de treballadors de l’empresa, és, també, cada cop més una eina qualitativa que facilita la recerca d’empleats am capacitats específiques

Quant als treballadors, accedir a un contracte de treball temporal representa una oportunitat laboral afegida en èpoques de dificultats econòmiques com l’actual i és una bona manera d’ampliar la xarxa de contactes i continuar desenvolupant-se professionalment. A banda que pot obrir-los la porta, al seu torn, a accedir a un lloc de treball estable, una de les raons personals més esmentades per acceptar aquest tipus d’acord. Al nostre país, per exemple, gairebé un de cada cinc professionals va aconseguir un contracte indefinit en finalitzar el seu projecte temporal, segons l’informe.
Així, malgrat que per afavorir estabilitat laboral el contracte indefinit segueix pesant en l’imaginari col·lectiu com un dels factors elementals que ho faciliten, la percepció sobre el treball temporal millora si es tenen en compte les conclusions d’aquest estudi. Un document que assegura, a més, que la tendència anirà a més fins al punt de convertir-se en un factor decisiu en la sostenibilitat i el creixement de les economies nacionals, de manera que la diversificació dels contractes de durada determinada acabarà per abastar gairebé tots els sectors, malgrat mantenir, això sí, el seu particular feu en el sector terciari.

El futur de les ETT
Pel que fa a quin és el paper que prenen les ETT davant d’aquest increment del treball temporal, l’informe destaca que juguen un rol “clau” a l’hora d’aglutinar les necessitats de l’economia i dels treballadors. I no només quant al proveïment d’empleats temporals. Les empreses alemanyes, holandeses i franceses, així com les del sector energètic i sanitari, per citar-ne algunes, valoren especialment la capacitat de les ETT de proveir-los ràpidament amb una cantera de candidats qualificats i amb un alt nivell de formació. Un altre motiu per contractar a través d’una empresa de treball temporal (i molt valorat des dels països de l’esfera mediterrània com Espanya) és que ajuden a la inserció laboral tant des del món acadèmic com des de l’atur. Per això, de cara al futur l’informe conclou que el creixement de les ETT continuï o fins i tot augmenti en els 17 països d’estudi.

  Entrevista a Mireia Puigjaner, Senior Manager de Page Personnel
E.B.
El fet que el treball temporal estigui vivint un increment, en quina mesura ha afectat a la imatge i missió de les ETT?
Ha afectat positivament a les ETT perquè els ha permès d’abandonar la imatge poc qualitativa dels treballs que oferien i han passat a ser una opció molt raonable per a candidats qualificats en recerca de feina i per a empreses que busquen nous perfils. La missió de les ETT és garantir una màxima qualitat en matèria de relacions laborals, així com conèixer els detalls d’un mercat laboral canviant.

Alguns experts en RH assenyalen que la jornada reduïda podria ser una via que ajudi a reduir l’atur. En quina mesura la temporalitat també pot contribuir-hi?
La temporalitat pot ser una via molt real per reduir l’atur- Pel que fa a les empreses, ofereix una flexibilitat que les impulsen a contractar personal: en moments en què noten un augment de la seva activitat poden fer front a la necessitat de major producció, distribució o servei a través de la contractació temporal.

I per als treballadors aturats suposa una oportunitat de tornar a entrar al món laboral i viure una experiència professional que millorarà el seu CV, ajudarà a tenir una actitud més positiva en la recerca de feina i augmentarà la seva flexibilitat i capacitat d’adaptació a nous entorns professionals.

Parlem de l’interim management… Fins a quin punt està arrelada aquesta opció al nostre país? És una sortida a l’atur dels majors de 45 anys?
Espanya és un país on l’interim management és una opció de vida laboral força nova que cada vegada va agafant més embranzida. Pot ser una sortida a l’atur per a aquest col·lectiu de treballadors, però parlo “d’opció de vida laboral”, ja que es tracta d’una manera de viure i entendre el món laboral. L’interim management requereix per part del treballador: capacitat molt alta d’adaptació, empatia professional, capacitat de visió objectiva, flexibilitat, visió de negoci (en termes globals), alta orientació a resultats i sobretot planificació (ja que pot afectar la forma d’organitzar econòmicament la vida personal).

Els comentaris estan tancats.