Revista d'Anàlisi Plural

Les pimes diuen prou

0
Més de 1.400 empresaris i autònoms es van reunir el passat 19 de març al Palau de Congressos de Barcelona en un acte reivindicatiu convocat per la patronal de la petita i la mitjana empresa, Pimec, on les pimes van reclamar als governs autonòmic i central polítiques en matèria fiscal i econòmica més sensibles amb aquest col·lectiu.

Emma Bouisset

Pimec va reclamar als poders públics que “pensin primer en petit”, tal com exigeix l’Small Business Act de la Comissió Europea.     / CEDIDA.
Encara que, des que va començar la crisi, els polítics no han parat d’afirmar que pensen en petit, la realitat és que, segons la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, Pimec, en els darrers anys les pimes han estat “el segment de l’economia que més ha patit i està patint la crisi” (les dades recollides per l’organització empresarial en comptabilitzen el tancament de més de 65.000 des del 2007). Per això, cinc anys després d’haver organitzat una visita al Congrés dels Diputats de Madrid on més de 400 presidents d’associacions van reclamar mesures favorables a les pimes –i que, recordem-ho, va aconseguir endegar, entre d’altres, la gestació de la Llei de lluita contra la morositat-, ara els més petits han tornat a tenir la necessitat de fer sentir la seva veu. Així, sota el lema: “Diguem prou”, Pimec va aconseguir reunir, el passat 19 de març al Palau de Congressos de Barcelona, més de 1.400 empresaris i autònoms (i 220 gremis i associacions) en una trobada reivindicativa que va servir per manifestar el malestar del teixit empresarial de pimes i autònoms davant de, en paraules del president de la patronal catalana, Josep González, “la manca de sensibilitat” que reiteradament mostren els poders públics envers les necessitats d’aquest col·lectiu productiu amb l’aprovació de mesures –sobretot en matèria econòmica i fiscal- que no només alenteixen “la sortida de la crisi” sinó que també “impedeixen generar ocupació”.
En aquest sentit, el president de Pimec, va esmentar com a principals dificultats amb les quals s’han trobat les pimes darrerament “els augments en els costos de la Seguretat Social a causa de la supressió de bonificacions i les pujades de les cotitzacions” –potser la gota que ha fet vessar el got- així com per “les polítiques erràtiques i els augments dels preus de l’energia”, “la penalització de l’autoconsum” o “la creixent pressió fiscal”.

La denúncia de la corrupció política i del tracte de favor a bancs i grans empreses per part dels poders públics van ser dos dels clams més aplaudits

Durant aquests anys de crisi, a més, el greuge encara s’ha fet més palès en comparació, segons González, amb l’interès que sí que professa el sistema quan es tracta de respondre a les peticions dels grans lobbies i les elits. Des de la patronal catalana van esmentar la manca de crèdit i el seu elevat cost, que ofega les pimes amb uns tipus d’interès un 50% per sobre dels que paguen les grans empreses espanyoles”, com a exemple. Un altre greuge denunciat pel president de Pimec: l’allargament dels terminis de pagament als subcontractistes que practiquen grans empreses de l’IBEX 35 com a via de finançament amb total impunitat. “És vergonyós”, va declarar González.

Cloenda amb crits d’independència
Durant l’acte, a banda de presentar aquests i altres greuges que, dividit s en nou apartats (emprenedoria, crèdit i finançament, fiscalitat, laboral, energia, formació i ocupació, internacionalit zació, inf raestructures i gestió pública), conformen el Manifest de posicionament de les pimes i dels autònoms que en les properes setmanes Pimec farà arribar al Govern central i al de la Generalitat per iniciar una ronda de reunions i demanar “mesures de correcció”, segons va explicar González, també es van sentir crits a favor de la independència i d’incitació a passar a l’acció. Respecte a això, el president de Pimec va declarar que “lamentava” aquest fet i que “es barregin coses”, ja que la intenció d’aquesta trobada era purament empresarial i amb l’objectiu de representar tant el sentiment del teixit empresarial català com el de la resta de l’Estat espanyol. En canvi, sí hi va haver unanimitat en tot l’auditori a l’hora de dir prou “a la pèrdua del patrimoni personal i familiar dels empresaris mentre els bancs recuperen els seus deutes i reben generosos rescats públics”. La petició de posar fi a la impunitat política i judicial de les pràctiques delictives relacionades amb la corrupció política i la malversació de cabdals públics també va ser llargament aplaudida.

   Rebuig a l’Informe Lagares
A diferència de la resta de patronals, Pimec ha valorat negativament les propostes de reforma fiscal emeses pel Comitè d’Experts sota la presidència del catedràtic Manuel Lagares, que va nomenar el Consell de Ministres, i que proposen simplificar l’estructura de tributs com l’IRPF o l’impost de societats, recentralitzar competències fiscals i atorgar un major pes a la imposició indirecta davant la directa. Segons el president de la Comissió Economicofiscal de Pimec, Joan M. Gimeno, amb aquestes mesures “augmentaria la pressió fiscal sobre pimes i autònoms a causa de l’eliminació de certes exempcions, de la supressió de les reduccions per rendiments nets d’activitats econòmiques a l’IRPF, de la rebaixa de les amort it zacions f iscalment deduïbles i de la fi dels avantatges en l’impost de societats per a les empreses de reduïda dimensió”. La pujada proposada de l’IVA, a més, “afectaria el baix consum que ja patim”, afirma la patronal, per a qui “només es podria considerar un augment si es compensés amb una ambiciosa rebaixa dels impostos directes i les retencions, una reforma del sistema d’exempcions i un Règim del Criteri de Caixa eficaç, a diferència de l’actual”.

Els comentaris estan tancats.