Revista d'Anàlisi Plural

Perspectiva del trimestre

0

L’FMI està utilitzant la metàfora del camí que haurà de recórrer l’economia mundial per absorbir els durs impactes del coronavirus: un camí de pujada “llarg, desigual i incert”.

JUAN TUGORES QUES. Catedràtic d’Economia de la UB.


Les previsions publicades l’octubre del 2020, situen la caiguda del PIB mundial en un 4,4%, una caiguda una mica més suau que la de 5,2% anticipada al juny pel mateix organisme, però tanmateix d’abast històric. Com mostra la taula, les economies avançades experimentaran una contracció una mica més gran que el conjunt d’economies emergents i en desenvolupament, però l’FMI destaca en les seves projeccions més recents que les revisions han estat una mica més favorables per al primer grup de països que per al segon… amb l’excepció de la Xina, que quedaria com l’única economia rellevant amb una xifra positiva de creixement per al conjunt de 2020.

Per contra, les caigudes més rellevants –superiors al 10%– són les d’Espanya i Itàlia (Regne Unit, amb -9,8%, i Mèxic amb -9% se situen a prop d’aquest nivell), a més de l’Índia, que veu revertir diversos anys de dinàmiques millors que la Xina. Les perspectives de recuperació per a 2021 estan sotmeses a fortes incerteses, de manera que cal accentuar la ja habitual prudència en la seva interpretació.

Enviar Comentari