Revista d'Anàlisi Plural

La viabilitat del decreixement al nostre món

0

Un tema que avui adquireix important rellevància per als governs i el món empresarial és la necessitat que els països mantinguin un creixement econòmic sostingut. Això es deu a l’associació que es fa del creixement econòmic amb les activitats productives d’un país. Si es creix econòmicament, s’assumeix que això genera ingressos, llocs de treball i, en conseqüència, un millor nivell de vida.

Alejandro Santana Mariscal. Professor Col·laborador del Departament de Societat, Política i Sostenibilitat d’ESADE.


No obstant això, no podem oblidar que aquest creixement ha de ser sostingut i, també sostenible en el temps, ja que vivim en un planeta on els recursos són limitats. Això ens porta a considerar-ne els aspectes ecològics, ja que aquests interactuen amb els processos d’industrialització i els tecnològics. En quin sentit? Els models de producció que hem utilitzat en les últimes dècades han provocat alts nivells de contaminació, una generació de deixalles tòxiques i un esgotament irracional dels recursos del planeta. Això no facilita la sostenibilitat del creixement econòmic en el futur. Per contra, suggereix replantejar-se els fonaments biofísics del procés econòmic basat en l’extracció dels recursos del planeta.

Una proposta interessant per solucionar aquest problema és la idea del decreixement, que es planteja com una alternativa per evitar danys ecològics, ja que se centra a limitar intencionalment l’escala d’activitat econòmica i reduir-la per fer-la compatible amb els límits biofísics del planeta. Això implica adaptar els models de producció, però no suggereix que es deixi de créixer econòmicament.

Per contra, el decreixement suggereix vincular adequadament les activitats econòmiques amb els ecosistemes del planeta. Per això, seria molt útil i important que el sector empresarial es replantegi la seva activitat per contribuir a la preservació del nostre planeta.

Crec, finalment, que aquesta proposta no suggereix limitar l’activitat empresarial. Ans al contrari, proposa pensar de forma innovadora com es poden posar en marxa noves activitats empresarials que convisquin amb els ecosistemes del planeta. Això és una demanda social que s’ha de tenir en compte per facilitar la nostra coexistència en aquest planeta.

Enviar Comentari