Revista d'Anàlisi Plural

Covid-19: Una impulsora per a la integració dels robots?

0

La Covid-19 està impactant la vida diària a tot el món i s’estan buscant mètodes per combatre-la de manera efectiva. Això planteja la pregunta sobre si els robots i la intel·ligència artificial (IA) poden servir com aliats en aquesta batalla.

Héctor González. Professor Titular de Màrqueting a ESCP Business School..


Diversos estudis suggereixen que existeixen sinergies entre robots i humans que poden aprofitar-se en l’àrea de la sanitat. Els humans i els robots equipats amb IA exerceixen tasques que estan vinculades a diferents tipus d’intel·ligència. Els professors Huang i Rust (2018) exposen que hi ha quatre tipus d’intel·ligència: la mecànica, l’analítica, la intuïtiva i l’empàtica. Els robots i la IA ja són competents en la realització de tasques mecàniques i analítiques. D’altra banda, s’està avançant més ràpidament en el desenvolupament de la intel·ligència intuïtiva, mentre que les tasques enfocades a l’empatia encara són gestionades de manera més eficient pels humans.

Un exemple d’això és la Xina, on s’han utilitzat robots per portar medicaments als pacients o per mesurar-ne la temperatura. D’aquesta manera, es redueix el contacte entre persones reduint així possibles infeccions. També hi ha robots equipats amb llums ultraviolades per desinfectar les habitacions, un fet que evita la intervenció humana en aquestes tasques. A més, els robots s’utilitzen com a punt de contacte entre el personal mèdic i els pacients, ja que els metges poden comunicar-se amb els pacients a distància a través de la interfície de mitjans del robot. Fora de l’hospital, el govern xinès també ha utilitzat vehicles autònoms per dur subministraments a les persones que estan en quarantena a casa seva.

Tot i que aquests avenços poden ser útils en la lluita contra la pandèmia, també hem de ser conscients del benestar psicològic dels pacients. Especialment en moments d’estrès, els humans poden ser més sensibles i fràgils. Imagini que un pacient es troba inesperadament amb un robot. Això pot accentuar encara més la seva ansietat, si no ha interactuat abans amb aquest tipus de tecnologia. Per tant, per treure’n el màxim benefici, és fonamental introduir aquest tipus de mecanismes de forma més gradual.

Enviar Comentari