Revista d'Anàlisi Plural

Tècniques útils per a l’inversor I

0

Aquesta secció té com a objectiu de proporcionar a l’inversor tant coneixements com tècniques que els podran ser útils a l’hora de prendre decisions sobre quins actius incloure en la cartera d’inversió. Per això, aquest primer article se centra en el disseny de la cartera i el perfil de la inversió.

José Manuel Araguás. Professor titular de Mercats Financers a la UB.


La primera decisió que cal prendre és definir quin perfil d’inversor s’escull. Per a això, és important considerar la idea generalitzada que el tipus de rendiment que l’inversor hauria de provar d’assolir és més o menys proporcional al nivell de risc que està disposat a córrer. Aquest binomi entre rendibilitat-risc és clau per definir el perfil de la inversió. No obstant això, l’economista Benjamin Graham en el seu llibre El inversor inteligente posa en entredit aquesta idea generalitzada de risc-rendibilitat, tot declarant que el rendiment que s’ha de procurar assolir hauria de dependre de la quantitat d’esforç intel·ligent que l’inversor està disposat a arriscar i és capaç d’aportar a aquesta tasca.

Diferents perfils d’inversió
En general, els perfils d’inversió, i per tant, la categoria de la cartera, dependran de quin és l’objectiu de la inversió i quin és el perfil de risc. La industria dels fons d’inversió desenvolupa productes diferenciats amb l’objectiu de satisfer les necessitats de l’inversor. Així, la forquilla de fons abasta des dels conservadors que tracten de mantenir el capital, fins els més agressius, coneguts com a Hedge funds, que assumeixen un risc substancial a fi d’assolir alts rendiments.

Infografia. Categories de cartera de fons

La millor combinació (renda fixa o variable i sectors)
Evidentment, a banda de saber quin és el perfil en termes de rendibilitat i risc de l’inversor, aquest ha de conèixer quina ha de ser la combinació adient dels actius o cartera, tant pel que fa a renda fixa com a renda variable, i en quins sectors específics ha d’invertir. Lògicament, per a un inversor individual ens sembla que deixar-se assessorar per especialistes és el més correcte, però també considerem convenient que sàpiga analitzar les inversions que li convenen amb la finalitat de tenir un criteri format sobre la selecció d’actius, tenint en compte la mala experiència passada amb la crisi financera, que ens ha donat mostres de la desconfiança que existeix envers les institucions financeres.

Enviar Comentari