Revista d'Anàlisi Plural

El pes dels idiomes a l’empresa

0

L’anglès està sòlidament establert com a llengua vehicular o franca dels negocis i, donades les complexitats d’aprendre xinès mandarí, sembla que continuarà sent així en el futur proper. Però quines són les necessitats específiques de l’empresa respecte d’aquest idioma?

Text: Richard Rooze. Director del British Council de Barcelona i Balears.


L’ús de l’anglès per raons empresarials continua creixent, ja que la demanda de parlants amb un nivell alt d’aquest idioma perquè participin en reunions cara a cara, però també en conferències telefòniques o per vídeo, i en la presa de decisions és constant. Tanmateix un dels principals reptes d’aquesta llengua en l’ambient canviant i cada cop més global de les organitzacions és el tipus d’anglès parlat per gent de diferents nacionalitats. Ara les empreses sovint demanen recursos de listening per ajudar-los a entendre, per exemple, l’anglès indi o xinès. Aquest és un canvi significatiu d’èmfasi, que no jutja la correcció d’aquests tipus d’anglès, sinó que més aviat busca estratègies pragmàtiques per entendre o per ser entès.

Llengua i imatge corporativa
La qüestió de la imatge corporativa és un tema que sorgeix molt sovint. La gent normalment diu que els sembla que no estan projectant la imatge de l’empresa correctament si no parlen bé. Aquesta preocupació reflexa la realitat que una empresa que vol triomfar en el món modern necessita treballadors amb un alt nivell d’anglès. Les negociacions complexes i amb matisos ho requereixen, i bones habilitats lingüístiques infonen confiança a clients, socis i col•laboradors.

Moltes empreses amb les quals treballem posen com a condició acreditativa de competència un nivell avançat o de C1 als seus nous treballadors, i aquest fet ha canviat la naturalesa de les seves necessitats d’aprenentatge. La paraula clau aquí és l’especialització. L’ensenyament que es demana està basat en les necessitats i en un context específic. Les sessions de training s’han d’adaptar a les necessitats dels estudiants més que no pas a l’inrevés, i aquestes necessitats són molt més funcionals.

El procés d’ensenyament ja no implica ensenyar temes generals; comporta avaluar quines són les mancances específiques pel que fa a les habilitats i consciència lingüística dels estudiants i mirar com es poden suplir. Aquesta tendència significa que ara les empreses demanen cursos més personalitzats, un fet que posa l’exigència no només en els estudiants, sinó també en els professors, en el sentit que aquests han d’estar més especialitzats i ser més funcionals per adaptar-se al canviant context empresarial.

La qüestió de la imatge corporativa preocupa. Una empresa que vulgui triomfar en el món modern necessita treballadors amb un alt nivell d’anglès. Comptar amb bones habilitats lingüístiques infon confiança a clients, socis i col•laboradors

Enviar Comentari