Revista d'Anàlisi Plural

L’actual concurs de creditors i les execucions hipotecàries

0

S’aprova la reforma concursal que ha de permetre a les empreses continuar operatives durant el concurs. La prohibició d’iniciar execucions hipotecàries i la suspensió de les iniciades ja en situació preconcursal, sempre que es comuniqui al jutjat que s’han iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, ho farà possible.

Elisabet Planas Pons. Advocada i professora associada al Departament de Dret Mercantil de la UB.


La Llei Concursal aprovada el 2003 com una autèntica reforma del sistema de regulació de la insolvència, a través d’un únic procediment, i amb l’objectiu de fer prevaldre la continuïtat de l’empresa concursada i la satisfacció igualitària de tots els seus creditors amb una purga de privilegis als crèdits, va resultar insuficient. Els seus defectes s’han fet palesos al llarg de la crisi sota la forma de les múltiples reformes que durant aquest període s’han dut a terme i si tenim en compte els 45.515 concursos de creditors que, des del tercer trimestre de 2008 i fins avui, s’han declarat a l’Estat espanyol segons l’INE.

Però ara sembla que, encara que tard, ja tenim aquí la reforma que aconseguirà pal•liar moltes d’aquestes mancances. Es tracta de la recentment aprovada Llei 17/2014, de 30 de setembre, mitjançant la qual s’adopten mesures urgents en matèria de refinançament i reestructuració de deute empresarial, que convalida el Reial Decret-Llei 4/2014, de 7 de març, i hi afegeix més canvis.

Entre les qüestions que resol la Llei hi trobem la de les execucions singulars de garanties reals com ara l’execució hipotecària. Aquest procediment, que ha sofert una important metamorfosi per imperatiu del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per a les execucions de consumidors, veu ara com també se’l modula pel que fa a les empreses. Fins ara, les execucions de garanties reals podien continuar passat un any des de la declaració del concurs o l’aprovació del conveni. Amb les reformes del 2014, el deutor que es trobi negociant un acord de refinançament dels previstos a la llei, ja podrà, mitjançant la comunicació de les negociacions al jutjat, impedir que puguin iniciar-se execucions judicials o extrajudicials de béns o drets necessaris per a la continuïtat de la seva activitat professional o empresarial. I a més, les execucions iniciades quedaran suspeses.


monempresarial-001_logisticaLa nova llei és una mesura molt positiva per a les empreses concursades, perquè els permet de seguir operatives, ja que les autoritza a mantenir els béns que necessiten per continuar amb la seva activitat mentre estan en concurs o en situació preconcursal.

Enviar Comentari