Revista d'Anàlisi Plural

Design Thinking, innovar pensant en les persones

0

mon-empresarial-005-maria-santolaria

En un entorn empresarial altament competitiu, els problemes i reptes de les organitzacions són cada vegada més complexos i sovint no responen a models o patrons coneguts. Per aquest motiu, cal evolucionar la lògica aplicada fins ara a les empreses incorporant noves eines i metodologies que facilitin la seva adaptació a escenaris canviants i augmentin la seva capacitat innovadora.

 
 
 
Maria Santolaria. Head of Innovation del Banc Sabadell.


 
El Design Thinking és una metodologia per fomentar la innovació a les organitzacions. Amb eines i principis del disseny, aquest procés permet resoldre problemes amb un alt grau d’incertesa de manera creativa. L’objectiu final és acabar dissenyant nous productes i serveis que resolguin necessitats reals de les persones, de forma tecnològicament factible i econòmicament viable.

Podem diferenciar tres fases principals en el procés:

1. Inspiració: primer de tot cal empatitzar amb el context i les necessitats dels nostres usuaris o clients, actuals o potencials. És el moment d’entendre què passa, a través d’estudis de mercat i tendències, i per què passa, observant els usuaris en el seu entorn. L’objectiu d’aquesta fase és trobar necessitats latents de les persones que puguin derivar en potencials noves oportunitats de negoci.

2. Ideació: en aquesta segona fase s’ha d’aplicar el pensament divergent i generar el màxim d’idees possibles. És el moment d’emprar tècniques de creativitat i de treballar en equips multidisciplinaris per obtenir visions des de múltiples angles. L’objectiu d’aquesta fase és crear nous conceptes que responguin a les oportunitats detectades a la fase anterior.

3. Implementació: finalment cal passar dels conceptes a productes o serveis. És el moment de prototipar (amb menor o major fidelitat) per comunicar les solucions generades als nostres usuaris o clients i rebre el seu feedback. L’objectiu d’aquesta fase és iterar el disseny de les solucions i millorar el producte final.

Organitzacions de tot tipus, des de multinacionals a ONG, utilitzen el Design Thinking per dissenyar nous productes i serveis. Consultores de negoci tradicionals han adquirit estudis de disseny i innovació per poder respondre a les demandes dels seus clients. Universitats i escoles de negoci tenen programes específics de formació en Design Thinking per a executius.


En resum, el Design Thinking és una metodologia que facilita la innovació a les organitzacions, ajudant a passar d’una lògica empresarial amb processos lineals i analítics, a una lògica empresarial amb processos iteratius i creatius on l’usuari està en tot moment al centre del procés.

Enviar Comentari