Revista d'Anàlisi Plural

Entrevista al Dr. Jorge Briones Escubós

0

mon-empresarial-004-jorge-brionesSoci fundador i membre del cos facultatiu del Centre de Reproducció Assistida de la Clínica Sagrada Família.


Sobre fertilitat , les seves conseqüències en la nostra societat i com pal·liar-les parlem amb aquest expert en la matèria de dilatada trajectòria.

 
Text: Emma Bouisset
Foto: Cedida
 
Quines són les principals causes d’esterilitat avui dia i per què?
Avui dia, les causes principals de l’esterilitat femenina podríem buscar-les en la plena incorporació de la dona al món laboral, fent que moltes dones iniciïn la recerca d’una maternitat a edats en què la fertilitat femenina comença a estar significativament compromesa. A banda del tipus d’alimentació, tipus de vida (estrès), els bioelements contaminants ambientals, etc. El conjunt d’aquests factors fa que, sobretot, la qualitat dels ovòcits que han de ser fecundats no sigui la que fa anys es tenia. A més, d’altra banda, la reserva ovàrica, que és la quantitat d’òvuls que tenen els ovaris en un nombre fix i que varia en cada dona, està en alguns casos importantment compromesa a causa de l’edat avançada de la dona. I això fa que disminueixin de manera significativa les possibilitats de fecundació correcta.
El factor masculí, així mateix, també juga el seu paper en tota aquesta història. Per les mateixes causes que les femenines, ha disminuït la quantitat dels espermatozoides, la seva mobilitat i, sobretot, les formes normals –s’ha experimentat un augment en les malformacions dels espermes tan significatiu que l’Organització Mundial de la Salut (OMS ) s’ha vist obligada a variar els percentatges de normalitat en la població mundial–.

Com podem abordar aquestes causes?
Adaptant-nos als nous temps i aportant tots els esforços i avenços –sobretot biològics– que ens permetin abordar cada cas amb el rigor professional que es mereix. Perquè fins i tot per als casos en què fracassarem a causa de situacions orgàniques o biològiques, tenim sortides a través de donants femenines o masculins, que fan que amb pacients amb els quals seria impossible aconseguir una gestació amb elements propis, siguem capaços d’assolir embarassos evolutius.

Aconseguir el 100% d’èxit en els tractaments així com minimitzar els efectes secundaris de les medicacions són les prioritats de la seva clínica.
Aconseguir una taxa d’embarassos del 100% no deixa de ser una quimera, ja que la taxa de fertilitat de l’ésser humà està entre el 14% i el 20%. De tota manera, amb els coneixements i recursos de què avui dia disposem, aconseguim taxes d’embarassos molt superiors a les que de forma natural obtindríem –recordem que el percentatge de població que ha de recórrer als professionals és d’un 15%, i va a l’alça–.
Respecte dels tractaments i les seves conseqüències, aquestes queden minimitzades o controlades gràcies a l’adequació a cada cas i a un control exhaustiu.

Reptes de futur en la reproducció assistida.
Els reptes futurs passen per obtenir resultats cada vegada més voluminosos en sentit positiu. El nostre interès està dirigit a l’excel·lència en totes les seves facetes.

Enviar Comentari