Revista d'Anàlisi Plural

L’alquímia de la cultura i els valors japonesos

0

mon-empresarial-006-sonia-chiva

Els valors al Japó són ancestrals. Les normes i els codis de conducta estan clars en ser unívocs, uniformes i precisos, però no per imposició, sinó des del convenciment personal i respectant la jerarquia establerta. Actuar de manera comuna és la clau, el seu esperit col·laboratiu, i el fet de mostrar respecte constantment, és el que fa que davant de situacions crítiques vitals tots vagin a una gràcies als seus codis de conducta tan singulars i particulars.

 
 
 
Sonia Chiva. CFO ROLAND DG EMEA.


 
Els valors japonesos han modelat la forma de pensar i format les característiques de la manera en què els japonesos fan els seus negocis.

1. Importància de les relacions personals: un sistema de subtils normes socials regula cada relació interpersonal, també en els negocis.

2. Guardar les aparences en públic: per evitar desprestigiar-se a un mateix i per evitar fer quedar malament a les persones en públic.

3. Autocontrol dels sentiments i autodisciplina: amb independència del que passi.

4. Importància del silenci: tot i que les paraules són necessàries per expressar els conceptes, el llenguatge impedeix una comprensió profunda de la realitat que hi ha més enllà de l’oral.

5. Esforç per la perfecció: dominar la tècnica mitjançant una constant repetició no és suficient; s’ha d’aconseguir fer les coses en un estat mental que no exigeixi esforç conscient.

6. Flexibilitat per adaptar-se als canvis: la flexibilitat s’obté evitant les inclinacions, sent capaç de canviar per adaptar-se a les noves situacions. En un món en constant canvi és necessari desfer-se de coses i pensaments.

7. Tot canvia i res no és permanent: els successos són meres circumstàncies temporals i les paraules deixen de tenir sentit tan aviat com surten del seu context original, ja que les mateixes circumstàncies mai ocorreran de nou.

8. Importància de les circumstàncies: les accions no són bones ni dolentes per elles mateixes, sinó que el seu significat i valor depèn de les circumstàncies, el propòsit, el moment i el lloc.

9. Harmonia entre els membres del grup: evitar els enfrontaments directes en la vida diària. És el resultat de trobar una manera apropiada d’adaptar els propis desitjos als dels altres.

10. Pertinença al grup i cooperació dins el mateix: el comportament individual és educat per fomentar la cooperació dins del grup.

11. Jerarquia social i respecte per l’edat: el respecte als majors i per l’experiència és la base de la jerarquia social de la societat japonesa.

12. Importància de seguir les normes socials: abasta tots els aspectes sistematitzats de la vida diària fins el pensar, sentir i actuar amb sentit ètic, donant a cada persona una posició específica en la família, en la comunitat i en la societat. I aquesta posició permet decidir a cadascú el que hauria de fer o no en cada circumstància particular i utilitzar les paraules i accions adequades.

13. Acceptació dels successos inevitables: la comprensió que tots els successos no poden ser controlats, sinó que són el que són, porta a acceptar els fets tal com existeixen.


Tractar efectivamentmon-emrpesarial-006-valors-japo les relacions professionals i empresarials amb japonesos requereix d’un coneixement en profunditat del significat real dels seus actes, ja que reflecteixen els valors culturals i els costums socials subjacents.

Enviar Comentari