Revista d'Anàlisi Plural

Emprenedoria corporativa (Corporate Entrepreneurship)

0

mon-empresarial-006-jordi-vinaixa

La innovació es un element clau de l’estratègia de les empreses per aconseguir millorar la seva posició competitiva. Quan la innovació s’intenta materialitzar en la creació de nous negocis d’alt potencial de creixement basats en models de negoci diferents dels de l’empresa matriu cal adoptar una estratègia d’emprenedoria corporativa.

 
 
 
Jordi Vinaixa. PhD, professor d’Innovació i emprenedoria, ESADE (URL).


 
Emprenedoria corporativa: “Procés en el qual equips de l’empresa conceben, fomenten, promouen i gestionen nous negocis que, tot i ser diferents dels de l’empresa matriu, es recolzen en els actius, posició de mercat, capacitats i altres recursos d’aquesta.”

L’intraemprenedors
L’emprenedoria corporativa necessita intraemprenedors, que seran semblants als emprenedors independents però lleugerament diferents, degut a que aquell desenvolupa la seva activitat en el si d’una empresa que dóna aixopluc al projecte i que, d’una banda, li facilita l’accés a recursos i contactes mentre que, de l’altra, li condiciona i limita el marge de maniobra, al mateix temps que li proporciona una “xarxa de seguretat” per si de cas el projecte fracassa. Addicionalment, l’intraemprenedor és un recurs bàsic per al procés i que s’ha de gestionar, motiu pel qual, l’existència d’un patrocinador serà clau.

L’empresa emprenedora: cultura i organització
Pel que fa a l’empresa, una estratègia de emprenedoria corporativa necessita d’una cultura organitzativa que cregui amb les persones, faciliti la participació, estimuli la iniciativa i la presa de riscos i sigui tolerant amb els fracassos.
D’altra banda, la generació de nous negocis que hauran de prendre el relleu dels actualment existents i rendibles, per garantir la supervivència de l’empresa en el mitjà i llarg termini, sembla una opció perfectament lògica i, per tant, hauria de ser raonablement fàcil d’adoptar per part de les corporacions.
La realitat, però, és molt més complexa. La convivència d’unitats de negoci centrades en l’execució eficient de models de negoci coneguts i que generen els recursos que l’empresa necessita avui (“explotació”), al costat d’unitats de negoci emergents, que estan a la recerca d’oportunitats i dels models de negoci que les facin viables i donin lloc als negocis que assegurin la continuïtat i el futur de l’empresa (“exploració”), és terriblement difícil. A més, representa un repte molt important per a qualsevol corporació que adopti una estratègia d’emprenedoria corporativa.
Com a resposta a aquest repte, doncs, algunes corporacions han adoptat una organització “ambidextra”, que és un tipus d’organització caracteritzada per la recerca de l’equilibri en la gestió entre l’exploració i l’explotació.


L’emprenedoria corporativa mon-empresarial-006-decaleg-experts-emprenedoriaés una estratègia empresarial orientada al creixement, en base a la creació de nous negocis d’alt potencial, fruits de la innovació. Els elements clau per assegurar-ne l’èxit són: la cultura empresarial, els intraemprenedors, els lideratges corporatius, i l’organització i gestió conjunta de les diferents unitats de negoci.

Enviar Comentari