Revista d'Anàlisi Plural

ITALIA: Radiografia

0

Capital: Roma
Població: 60 milions d’habitants
Esperança de vida: 82 anys

PIB (a preus actuals): 1,616 bilions d’euros*mon-empresarial-003-italia-monuments
PIB per càpita (a preus actuals): 26.952,156 euros*
Taxa d’inflació (variació anual, mitjana dels preus del consum): 0,217%*
Deute públic brut (% del PIB): 132,109*
Balança comercial del sector de l’energia (% del PIB): -3,9***
Preus de l’electricitat per als usuaris industrials (mitjana): 0,17 €/kWh***
Preus del gas per als usuaris industrials (mitjana): 0,04 €/kWh***
Dependència de la importació d’energia: 80,8%***
Taxa d’atur: 12,8%*
Taxa d’ocupació: 59,8%*
Productivitat de mà d’obra per hora treballada (variació anual, preus constants): -0,5%*
Productivitat del treball en el total de l’economia (variació anual): 0,2%**
Índex de producció industrial (variació anual, març 2015): 1,5%
Retribució per hora contractual (variació anual, abril 2015): 1,2%
Nombre d’empreses italianes registrades: 75.645*

*Dades del 2014.
**Dades del 2013.
***Dades del 2012.

Fonts: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Istat, el World Economic Outlook (FMI, abril de 2015), la Comissió Europea i el Banc Mundial

FER NEGOCIS A LO STIVALE

Situada al cor de la Mediterrània, Itàlia és un encreuament de camins crucials per terra, mar i rutes aèries que uneixen el nord i el sud d’Europa. Amb 60 milions d’habitants i gràcies a la seva ubicació estratègica, permet d’arribar als 396 milions de consumidors dels altres països membres de la Unió i als 240 milions del nord d’Àfrica i Orient Mitjà. També ha pres una posició de lideratge en el mercat europeu (11%), amb una facturació anual d’aproximadament 65 milions d’euros.
Quant a sectors d’activitat, el 27,7% de les empreses italianes es dedica a la fabricació i la construcció, i gairebé el 70% als serveis. Respecte d’aquest últim sector, el comerç, el transport i les comunicacions són els subsectors amb major pes.
De tots els països europeus Itàlia té els costos més baixos de posada en marxa d’una start-up per al sector de la biotecnologia, i ocupa el segon lloc per a les proves de productes en recerca i desenvolupament, els productes químics i l’electrònica.

Segons l’Informe Doing Business 2015, Itàlia ocupa el lloc 56 entre els països on resulta més fàcil fer negocis, el 46 quant a facilitat per obrir una empresa i el 89 pel que fa a l’obtenció de crèdit.

Font: Ambaixada Italiana a Madrid.

Comparativa Itàlia-OCDE

Enviar Comentari